Aktivitet og liv i godsets gamle lade

Den store kornlade på Engestofte Gods nær Maribo er blevet forvandlet til en moderne multisal, der kan huse bryllupper, fester og konferencer. Og så er laden omdrejningspunkt for Madens Folkemøde, som samler hele mad-Danmark.

Loftsbeklædning med akustikplader fra Troldtekt i kulturbyggeri
Foto: Tommy Kosior, Troldtekt A/S

Mulden siges at være særlig frugtbar her, og derfor er Lolland det sted i Danmark, som er tættest besat med godser og herregårde. En af dem er den gamle kongsgård Engestofte fra 1475, som ligger på bredden af Maribo Søndersø. Godset er i en årrække blevet drevet som skov-, jagt- og landbrugsejendom, men i 2013 begyndte en totalrenovering af den gamle kornlade, så Engestofte nu også kan bruges til fester, konferencer og events.

Udadtil ligner laden fortsat en landbrugsbygning, men indvendig er den blevet isoleret, så gæster kan holde varmen. Nye vinduespartier lyser rummet bedre op end før, og der er etableret et moderne industrikøkken og toiletter. Ovenpå ladens gamle cementgulv er der lagt et elegant gulv af egetræsplanker, og loftet er blevet beklædt med Troldtekt, som er udstyret med lister, der illuderer lægterne i det oprindelige staldloft. Akustikloftet har en vigtig funktion i den store, åbne staldbygning.

– På højeste sted er der lidt over 11 meter til loftet, så vi ønskede en god lyddæmpning, for at laden blev et sted, hvor folk kan lytte til oplæg og tale sammen. Arkitekt Mette Maegaard og jeg blev hurtigt ledt mod Troldtekt, da vi søgte efter en god akustikløsning, og resultatet er både flot og effektivt, siger Bo Bryndum, arkitekt MAA og sagsarkitekt på renoveringen af Engestofte Gods.

Madens festival

I det store åbne rum fortæller alle konstruktioner en historie. For eksempel er elementer fra den gamle kornelevator forsøgt bevaret bedst muligt. Men forvandlingen fra lade til multihal vidner også om, at tiden er moden til, at der skal skrives nye historier på det gamle gods. En af dem er om natur, mad og fødevarekultur. Engestofte er nemlig blevet udset til at skulle samle hele mad-Danmark til folkemøde for at skabe et stærkere fællesskab om alt fra havet til haverne og fra jord til bord.

Madens Folkemøde blev afholdt første gang 10. og 11. maj 2019. Laden var den primære ramme om debatter, oplæg og workshops, men også det mindre areal Loen i den anden ende af staldbygningen blev taget i brug under folkemødet. I Loen er der ikke akustiklofter, men som en midlertidig akustikløsning blev der etableret støjskærme med sponserede Troldtekt akustikplader. Skærmene blev bygget af elever fra en lokal erhvervsskole.