Guldagergaard

Guldagergaard er et smukt sted med sin helt egen historie, der efterhånden har vundet stor anderkendelse blandt verdens otte centre for keramisk kunst.

Troldtekt, Guldagergaard
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, arkitekt

International Ceramic Research Center skal forstås meget bogstaveligt. Her arbejder 14 keramik-kunstnere nogle måneder ad gangen og har her særlige muligheder for at arbejde med forskellige teknikker og processer. Størsteparten af kunstnerne er udlændige som bor i den tidligere frugtplantage-gårdbolig. Overfor ligger værkstederne i en tidligere staldbygning.

Værkstedsarealet er fordoblet i forbindelse med renovering af hele bygningen, hvor loftsrummet er blevet inddraget til værksted for de mere moderne teknikker som silketryk, 3D Print og derudover bibliotek og andre fleksible funktioner.

Leder af centeret Mette Blum Marcher fortæller, at renoveringen blev en lang proces, som også krævede mange overvejelser omkring funktionerne og materialerne. ”Det viste sig, at den lange proces resulterede i et rigtigt godt og gennemarbejdet projekt, som vi nu har rigtig meget glæde af, og som har styrket Guldagergaards position”.

Det har været et ønske at fastholde bygningens langstrakte, åbne rum og trapper og andre lukkede funktioner er derfor samlet i to tegl-kerner. De smukke, mørke sten er færdigbrændt på Guldagergaard af brugerne og giver meget identitet til rummene. Langs væggene er der friholdt en gangzone med trægulv mens rummene i øvrigt har en grå linoleum. Køkkennicherne er også holdt i dæmpede farver. Langs væggene er indbygget skabe uden greb til bøger og glasursamlingen, vis blanke overflade indgår perfekt i den samlede arkitektoniske komposition. 

Troldtekt er valgt for nogle områder på de skrå lofter, fordi Troldtekt har den rigtige stoflighed overfor de markante teglmure og de i øvrigt hvide flader. Loftsrummet er så omhyggeligt udformet, at alt er velvalgt og indgår i den samlede oplevelse af stedet. Dagslys fra dybe siddenicher og rytterlyset giver rummene en poesi og lethed, der komplementerer det nordiske, minimale design.