Urban Transformation - Biblioteket i Herning

Det nye hovedbibliotek er et mentalt åndehul med appel til alle aldersgrupper.

Troldtekt, Herning Library
Foto: Thomas Mølvig, arkitekt

Førhen lå biblioteket i Herning i udkanten af byen og var dermed ikke særlig synligt i borgernes dagligliv. Efter 40 år var der også behov for fornyelse af de fysiske rammer. Det var derfor oplagt at flytte alle aktiviteterne ind i centrum og samtidig gentænke bibliotekets funktioner.

I stedet for at bygge nyt, valgte byrådet at lade kreative arkitekter transformere en trist erhvervsejendom i gågaden til et visionært kulturhus. Den oprindelige bygning blev strippet for alt overflødigt, og kun de bærende betonkonstruktioner samt etagedækkende blev bevaret. Samtidig blev der udskåret nogle store firkantede huller mellem stueetagen og kælderen for at bringe mere lys og volumen ind i rummene.

Resultatet er blevet et meget vellykket bibliotek og mødested, som har været en stor succes fra dag ét. I dag fremtræder bygningen i en hel ny skikkelse. Facaderne er lukket op mod omverdenen med glas i store mængder. Sammen med horisontale bånd i rustrød cortenstål er det med til at give huset en stærk visuel identitet. Foran indgangsfacaden er der en mindre pladsdannelse, hvor der ofte er marked og masser af liv.

Rå konstruktion og raffineret indretning

Huset har i alt fire etager, der bindes smukt sammen af en cirkulær trappe med en elegant finish i træ. Stemningen i biblioteket er præget af den uformelle indretning og husets robuste udtryk. Der er ingen stive skranker og krav om dæmpet tale. Gadeplanet er som et offentligt rum i byen, hvor alt kan ske, og hvor alle skal føle sig velkomne. Det har stillet store krav til akustisk regulering, og det er løst ved partielt at beklæde lofterne med grå Troldtekt med fin struktur, der harmonerer flot med de øvrige materialer.

Et stort ovenlys giver masser af fint dagslys i det indre af huset og skaber på denne måde en form for centrum. Her er etableret en bred siddetrappe til ophold, og den fører også ned til Dybet, hvor 90 procent af bibliotekets materialer er placeret. På førstesalen er der indrettet en række fleksible rum af forskellig størrelse, der kan anvendes til mødelokaler, studierum og foredrag. Øverst ligger administrationen med udsigt over byen.