Måltidets mødested

Bornholm har, som andre egne af Danmark, sin egen madkultur og har nu også fået sit eget madkulturhus. Sammen med landsbrugsmuseet, Melstedgaard, styrker stedet den bornholmske fødevareproduktion og områdets turisme.

Troldtekt - House of food culture Bornholm
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Det nye Madkulturhus ved Gudhjem er et stærkt samlingssted for madkultur, men bygningskulturens stedbundethed har også fået særlig opmærksomhed. Entasis arkitekter har tegnet den nye længe, der ligger overfor landbrugsmuseet Melstedgård - en velholdt bindingsværksgård fra 1600 tallet.

Madkulturhusets stramme længe er tilsvarende opført i træ og som en moderne fortolkning af bindingsværket. Store glaspartier åbner op til den fælles grønning, mens den fortsættende søjlestruktur indrammer amfitrappen.

Bygningen er holdt i grafisk, stramme linjer og er alligevel meget stedbunden og som en naturlig del af en ny helhed. Maden skal være i fokus, i al sin farve og mangfoldighed!

Træ i moderne fortolkning

Træ er det gennemgående materiale i Madkulturhuset fra konstruktion til facader og tag. Huset er tænkt og tegnet til et ekstremt fleksibelt brug og har også allerede vist sig at kunne danne ramme om mange typer arrangementer.

Indenfor åbner huset sig op med loft til kip og en synlig tagkonstruktion. Tagets hældning er, som bindingsværket, også en spejling af den gamle gård. Loftsrummet giver atmosfære og luftighed, men også den rette akustik, da loftet er beklædt med Troldtekt. Samtidigt giver det en rustik overflade overfor de glatte, røde gulve.

Ovenlys i taget giver en poetisk og naturlig variation i oplevelsen af rummet.

En del af Realdanias kampagne Stedet Tæller.