Både sit eget hus og byens hus

I landsbyen Viby på Sjælland har kulturhuset Cosmos erstattet et andelsmejeri midt i byen og rummer mange sociale funktioner for byen.

Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Kulturhus Cosmos er fint indpasset i byens skala med de tre sammensatte længer og gavlene orienteret mod hovedgaden og torvet. Den midterste længe har indgang og udgang til både hovedgaden og torvet. Andelsmejeriet havde også gavlmotivet som arkitektonisk kendetegn og dermed hænger fortid og nutid sammen. Facaderne er klædt i hvide klinker, som også refererer til mejeriet. Det nye kulturhus rummer de klassiske funktioner som bibliotek, borgerservice, café, multisal og aktivitetsrum. Torvet på den ene side af bygningen er en integreret del af projektet således, at det kan fungere som en udvidelse af husets offentlige rum og aktiviteter.

Byens samlingspunkt 

Funktionerne i huset er fordelt over to etager og organiseret omkring en central trappe, som arkitektonisk også er i stand til at samle etagerne. Øverst ligger biblioteket i en åben plan, der giver en behagelig atmosfære. Der er loft til kip og to langsgående ovenlys, som fordeler dagslyset sammen med store og meget små vinduer i facaderne. Lofterne er klædt i hvid ultrafin Troldtekt, som sikrer en god akustik og fint korresponderer med husets hvide ydre - dog på en anderledes stoflig måde. Underetagen bærer mere præg af at være byens dagligstue. Også på denne etage er Troldtekt et gennemgående materiale, der binder de mange rum og funktioner sammen. Salen har dog sorte Troldtekt lofter. Rummet omkring trappen fungerer som gaderum, hvor man mødes og sætter sig i caféen. Rummet bruges også til lokale udstillinger og informationer til borgerne.