Ny Malt i Ebeltoft

Ikonisk fabriksanlæg på Djursland er forvandlet til kulturdynamo.

Akustiklofter fra Troldtekt i kulturbyggeri
Foto: Thomas Mølvig, architect

Maltfabrikken har ligget dér siden tidernes morgen. Stor som en domkirke midt i Ebeltoft og med flot udsigt over bugten. En rødkalket fabriksbygning fra 1861 med kamtakker og en høj muret skorsten, der er kronet med en gigantisk vindhætte i rustfrit stål.

I forrige århundrede var S.B. Lundbergs Maltfabrik en vigtig producent af malt til ølbrygning både i Danmark og som eksportvare. Der var stor efterspørgsel, og med væksten fulgte tilbygninger og tilhørende siloer. Med årene blev det et labyrintisk kompleks, med en rigdom af rum af vidt forskellig karakter.

En markant transformation

Eventyret varede ikke ved, og bygningerne forfaldt. Da produktionen lukkede helt ned i 1998, stod Ebeltoft med et spøgelsesagtigt ikon uden funktion. Ideerne var mange, men det tog tid at skabe konsensus og få økonomien på plads. Først i 2007 kom der gang i processen, og derefter gik der 13 år før projektet stod klar i 2020.

Nu har fabrikken fået en ny identitet, og Ebeltoft vil aldrig mere være den samme by. Stedet er ideelt for iværksættere, kunstnere og kulturforbrugere. Turisterne vil strømme til i sommerhalvåret og Ny Malt vil også summe af liv, når de er rejst hjem.

Mange gode kræfter har løftet projektet i flok, og det er Praksis Arkitekter, der har stået for den fremragende transformation. Det er gjort med stor respekt for det eksisterende anlæg og samtidig er der bygget moderne kunstnerboliger med værksteder, der indpasser sig i helheden.

Plads til at drømme

Praksis Arkitekter har levet sig ind i bygningens historie. Desuden har de lyttet til de mange forskellige brugere og skabt fantastiske rum for aktivitet. Indtrykket er en finurlig blanding af rå beton, gamle trækonstruktioner, ståltrapper og unikke rumforløb. Der venter nye oplevelser bag de fleste døre, og en del af fabrikkens maskiner er bevaret som skulpturer med stor fortælleværdi.

Arkitekterne har valgt at åbne bygningen op ved f.eks. at fjerne betondæk og skabe lange kig. De rå rum giver selvfølgelig akustiske udfordringer, men det er der taget højde for med Troldtekt akustiklofter i en lang række af lokalerne. Der er anvendt både sorte og hvide akustikplader, men fælles for dem er at de indpasser sig diskret i helheden. Også værkstedet og den charmerende cafe i de tilstødende bygninger er blevet akustikreguleret med træbeton.