Nordkraft Aalborg

Mellem den centrale del af Aalborg og havnen ligger Nordkraft nu som et kulturelt omdrejningspunkt, der rækker ud over bydelen. Maskinerne er fjernet og kun lidt er tilføjet. Troldtekt er anvendt på alle lofter og sikrer dermed at industriarkitekturen kan bruges til alt fra koncerter til galleri.

Troldtekt Nordkraft Aalborg
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Nordkraft er Aalborgs tidligere kraftværk og repræsenterer industriarkitektur fra et helt århundrede. Den del af Nordkraft som nyligt er konverteret fra forladt, rungende betonkonstruktioner til byens nye kulturmetropol, er 3 sammenhængende bygninger. Hver for sig repræsenterer de alle smukke arkitektoniske elementer og som helhed fortæller de om en kulturindustriel epoke.

De fleste aalborgensere kender bygningen som en stor, lukket klods, men har ikke kendt dens indre univers. Her er imponerende rum, som man aldrig ville bygge på ny. Spændende lysindfald og smukke betonkonstruktioner. Efter at de store maskiner blev fjernet, blev disse rum endnu mere indtagende og oplagte til mange kulturelle formål.

Cubo arkitekter vandt den indbudte konkurrence om kolossens forvandling. ”Det mest udfordrende ved Nordkraft var at prioritere. Hvilke bygningselementer og rum skal bevares. Hvor fortælles historien bedst og tydeligst, og hvor er de mest karakterskabende potentielle rum”. Kedler, turbiner og meget andet var på forhånd fjernet, men de nedhængte kultragte i Kedelhallen blev f. eks. bevaret og vi faldt ikke for fristelsen til at lægge dæk ind der ville sløre det bedste rum. De nye etagedæk kommer til gengæld i næste byggeafsnit, som direkte inspirerede til det”, siger Lars Thiis der har været projektleder hos Cubo

Byens nye dynamo

Måske vigtigst er, at bygningen bliver offentlig tilgængelig og alle dermed har mulighed for at se det sted, der engang var en stor arbejdsplads, med røg ud af de to raket-agtige skorstene og vinduer så store, at de sprængte byens skala. Nordkraft var et sted og vil fortsat være et sted. Nu med masser af indgange og muligheder for at opleve byen og havnen indefra.

Aalborgs havnefront er efterhånden blevet en attraktion med stort potentiale og med Nordkrafts konvertering bliver den også et bindeled mellem midtbyen, havnefronten og Østbyen. Med Nordkraft som kultur-værk, giver det bydelen en ny charme og identitet. Østre havn står fortsat som et stykke forladt industrihavn med alle de charmerende rum og bygninger, de fleste elsker havnen for. Denne del af havnen er nu så småt indtaget af unge med tværfaglige projekter og behov for billig plads. Her ønsker kommunen er langsom omdannelse, hvor nogle bygninger bevares og konverteres til blandede formål.

Ny skala

Den største forvandling er helt klart indenfor, selvom der også er gjort meget ud af at bevare det særlige, smukke og unikke indre. Kedelhallen, den ældste, er nu et offentligt rum med mange funktioner. En væsentlig funktion er at være indgang til hele komplekset, og det med glasdøre hele vejen hen ad facaden til Kjellerup Torv. Dermed er bygningen blevet mere imødekommende og i menneskelig skala. Indenfor er der fjernet og ændret mindst muligt, og det tilbageværende står i en flot kontrast til nye glaspartier, ståltrapper, farvede døre og nye lofter.

I Turbinehallen med et mægtigt buet loft er der indrettet en multisal, særlig egnet til koncerter og sport. Et mægtigt vinduesparti mod Limfjorden (nord) sørger for dagslys helt ind i dybden af bygningen og en tilbageværende kran bruges fortsat til løft.

Lofterne er fortsat med Troldtekt akustik i en ubehandlet grå betonfarve. Under turbinehallen ligger Skråen, som er et veletableret musiksted i Aalborg. De har ønsket en meget stemningsfuld indretning og har derfor valgt farven rød til vægge, trapper og til dels møbler. Naturligvis er Troldtekt leveret i samme knaldrøde farve. I Skråens egen sal er der leveret sort Troldtekt. Cubo har valgt at anvende Troldtekt som et gennemgående materiale fordi det harmonerer med stedets industrielle udtryk og en god akustik er særlig vigtig i de store, rå rum og funktionerne stiller krav til den rigtige akustik. De valgte plader er uden affasning, som betyder at lofterne i højere grad opleves som sammenhængende flader.

Et sted med liv

Fra kedelhallen til turbinehallen og videre ud til den nye Teglgaardsplads er der etableret en indre gade, der sammenkobler de mange funktioner. Hvor togene tidligere kørte ind i Nordkraft er nu Biografsmøgen, der fører til Biffen, byens alternative biograf. Her er naturligvis også anvendt sort Troldtekt i salene. Ovenover biografsmøgen ligger Kunsthal Nord, som arkitektonisk også er meget vellykket konverteret.

Grå Troldtekt giver en komfort og varme til rummene, mens de rå rammer og spor fra tidligere funktioner sammen med hvidmalede vægge og store vinduespartier, giver en god baggrund for de udstillede værker. Smøgen er også hovedindgang til elevatorerne, der fører op til de 9 etager i Mellembygningen. Denne smalle bygningsdel, hvor skorstenene stod på, har fået tilføjet nogle ekstra dæk, og huser nu bl.a. Aalborg kulturskole.

Idræt uden rungende ekko

Kedelhuset er den nyeste bygning i Nordkraft og det største indre volumen, da maskinerne blev fjernet. Her har DGI-HUSET i Nordkraft etableret sig med nogle fantastiske faciliteter. Udover boldbaner, er der en 20 meter høj klatrevæg, trampoliner, og på de gamle "indskudte" dæk kan man prøve løbebånd med udsigt over Aalborg.

Fra den hyggelige DGI-café kan man overskue hallen og mødes efter endt træning. Over boldbanerne hænger en sort boks med 3 etager indrettet til idrætsaktiviteter, konferencer og til musikundervisning. Boksen opleves som et næsten svævende element og vinduespartierne ud til det store kedelrum, understreger volumets størrelse og husets åbenhed mellem funktionerne. Hele boksen fungerer som lydabsorbent for det store rum. Undersiden er sort Troldtekt, der er med til at give en god akustik i DGI-HUSET. Over Kedelhuset er opbygget 3 nye etager, til Visit Aalborg, et "Sundhedshus" og andre erhverv. Her i de nyopførte etager er Troldtekt også et gennemgående materiale, enten som natur eller hvidmalet.

Gennemtænkt i alle hjørner

Under Kedelhallen ligger Teater Nordkraft og ligger derved i niveau med forpladsen (Teglgaards Plads), mens indgangen for publikum er inde i Nordkraft ved Skråens indgang. Nordkraft er så stor en bygning, at der er plads til en imponerende mangfoldighed og dermed synergi effekt. Huset er blevet udnyttet på imponerende vis og det er kun de færreste, der kender alle krogene. Atmosfæren er vekslende mellem det rå beton og de fine, nye detaljer, men overalt er der tænkt i den rigtige lyd.

Her er konstant aktivitet og mennesker, der udfordrer bygningens robusthed og arkitektur. Men med de stærke løsninger, der er valgt i projektet, vil Nordkraft fortsat have fuld blus på kulturen.