Utzon Congress Center

Aalborg Havnefront er blevet beriget med et lille mirakel af en bygning.

Troldtekt Utzon Centre
Foto: Thomas Mølvig, architect

De blanke tage markerer sig på lang afstand. Et landskab af store krumme flader og regulære pyramider, der leger med lyset og som virker dragende i deres enkle elegance. Når man bevæger sig rundt om bygningen, opleves det som om de enkelte tagformer hele tiden forandrer sig i en nøje indstuderet koreografi. Dagen igennem ændrer tagfladerne udtryk, og når mørket sænker sig, står de metalliske formationer med blå nuancer, der spænder fra grå til næsten sort.

De geometrisk afklarede konstruktioner udstråler en autoritet og harmoni, der påvirker omgivelserne og skaber balance. Alt efter standpunktet opleves huset som værende en selvstændig skulptur eller som en del af byen. Fra fjorden er bygningen et tydeligt fikspunkt på den langstrakte havnefront, og fra byen opleves den som en bastion, der åbner sig op mod vandet og udsigten.

Stor arkitektur med enkle midler

Et indre gårdrum giver læ for vinden, og mindelser om sydens lune patioer. Selve interiøret står ikke tilbage fra det ydre, og bygningen byder på rumlige oplevelser, der rækker langt ud over det man normalt kan møde i dagens Danmark. De tre højloftede hovedrum, kaldet henholdsvis Auditoriet, Biblioteket og Spidsgatterhallen, er alle betagende i deres spatiøse lethed og opadstræbende karakter. Det er stor arkitektur med enkle midler, og de bør opleves på stedet.

Mesteren er tilbage i mere end én forstand. Jørn Utzon afrunder foreløbigt sin lange karriere med en bygning, der bærer hans navn, og som placerer barndomsbyen Aalborg solidt på det arkitektoniske landkort. Projektet er tegnet i fællesskab med Kim Utzon og bærer præg af et frugtbart samarbejde mellem to generationer, der tænker arkitektur på samme inspirerende måde.

Internationalt samlingspunkt

Utzon Centeret er skabt på initiativ af arkitekten Adrian Carter, der har arbejdet med projektet i næsten 8 år. Adrian Carter er i dag direktør for centeret og underviser sideløbende på Institut for Arkitektur og Design - Aalborg Universitet. Det overordnede formål har været at etablere et internationalt samlingspunkt for studerende og forskere, som ønsker at medvirke til at skabe kendskab til den nordiske arkitektur-, design- og kunsttradition. Forbilledet er bl.a. været Alvar Aalto Foundation, Museum and Archives i Finland.

Bygherren er Utzon Fond, og projektet er etableret i sammenhæng med Institut for Arkitektur og Design på AUC. Huset er offentligt tilgængeligt og byggeriet er finansieret gennem både private og offentlige midler, - med Det Obelske Familiefond og Nordjyllands Udviklingsfond via Mål 2-puljen, som de største bidragydere, med hver ca. 20. mio. kr. Derudover har fonden bl.a modtaget støtte fra Nykredits Fond og Boligfonden Kuben. Projektet har kostet ca. 87 mio. kr.

Lego som udgangspunkt

Jørn Utzon har selv skitseret bygningsanlægget i samarbejde med sønnen Kim, mens selve projekteringen er varetaget af tegnestuen med arkitekt MAA Lise Juel Grønbjerg som sagsarkitekt. Her fortæller Kim Utzon om den tidlige fase: "Det er første gang i mange år - faktisk siden projektet til Kalkbrænderihavnen og Skagen Odde Centerets første skitser - at far og jeg har samarbejdet. Da vi så fik opgaven her i Aalborg, så vi vist begge frem til skitseringen med en vis spænding. Det er dog gået over al forventning igennem hele processen. Vi mødtes hos min far i Hellebæk, og arbejdede i begyndelsen med legoklodser som udgangspunkt. Her kom ideerne på bordet, og vi diskuterede konceptet i projektet på baggrund af de programmatiske samtaler både far og jeg havde haft med Adrian Carter."

"Far har tænkt meget over hvad og hvordan der skal undervises i på Centeret, - især da det kommer til at bære hans navn. Historikken starter jo med håndværket og troen på at alt kan lade sig gøre, en lektie far lærte via farfar på Aalborg Skibsværft, hvor mange mennesker samarbejdede med hver deres ekspertise om at bygge fantastisk komplicerede former, som derefter blev søsat og kunne sejle verden rundt. Derfor er ’Spidsgatterhallen’ jo central i fortællingen om min far, og den lærdom han fik via værftet og søspejdertiden under hans opvækst i Aalborg. Den har helt sikkert haft stor betydning for hans livslange interesse og behov for at studere og færdes i naturen. De tilstødende værksteder er jo en ligeså vigtig del, da far er en af de mest ’hands on’ arkitekter jeg kender. Han insisterer altid på, at tingene prøves af i model, - og helst i 1:1."

Parken på havnen

Utzon Centeret er placeret med udsigt udover vandet, i det grønne parkforløb, der er en del af den nye Aalborg Havnefront. Den landskabelige intension har været at understrege parken og skabe en intim form for campus, med en blomstrende park. Tre høje punkthuse med 70 kollegieboliger – også tegnet af Kim Utzon – vil i løbet af året skyde op og blive en del af helheden.

Selve centeret består af enkle volumener, der grupperer sig omkring den indre gård. Auditoriebygningen har den mest markante placering mod vandet og fremstår som hovedet på anlægget. Spidsgatterhallen ligger tilsvarende ud mod havnepromenaden og når havnefronten står færdig, vil der være hovedindgang mellem disse to bygningskroppe. Den asymmetriske bådehal danner ramme for udstilling af en af Aage Utzons Spidsgattere. Rummet oplyses af høje glasspalter og det vestlys, der tages ind af det hvælvede tag. Asymmetrien gør, at man kan have værksted på den ene side og plancheudstilling på den anden.

Udstillingsbygningen og værkstedshallen er udformede med enkle pyramideformede lysindtag, der trækker lyset ind fra øst. Udstillingsbygningen er delt op i en permanent og særudstilling del, der kan variere i deres udstrækning. Værkstedshallen ligger i umiddelbar forlængelse af spidsgatterhallen. Begge områder er belagt med klodsegulv i sibirisk lærk.

Kontemplativt auditorium

På 1. sal ligger Auditoriet, der er tænkt som et kontemplativt - eller meditativt rum, med udsigt udover vandet. Gennem et ovenlys indfanger det hvælvede loft det varme sydlys, og det får rummet til at ’ånde’, når skyerne passerer. Facaderne mod vandet er udformet med udsigtskarnapper, der giver et 180 graders kig langs kajen. Karnapperne tegnes af søjler, hvor glaspartierne er monteret udvendigt, så man har fornemmelsen af at være udenfor. Biblioteks og administrationsbygningen ligger som afslutning på anlægget og er orienteret ud mod parken og byen.

"Disse anonyme og skulpturelle bygningsklumper er sammenstillet omkring et indre gårdrum, beplantet med et enkelt træ, hvor der er ro, og hvor man vil kunne sidde og lytte til en klog mands erfaringer – den oprindelige undervisningsform," som Kim Utzon formulerer det. En glasgang omkranser gården, og via den kan man bevæge sig frit mellem alle husets forskellige funktioner.

Fremragende akustik

Der er anvendt Troldtekt akustikplader som loftsbeklædning i en væsentlig del af centerets 2.800 m2 areal. Det er lys Troldtekt, retkantet – skåret på sædvanligt ’Utzon mål’, d.v.s. standardbredden på træbetonen er reduceret til 40 cm. I alt er der monteret ca. 900 m2 Troldtekt akustikplader af firmaet SAKI Interfinish.

Arkitekt MAA Lise Juel Grønbjerg siger om de akustiske overvejelser: "Oprindeligt var tanken at hele bygningsanlæggets loftsbeklædning skulle udføres i ét materiale, nemlig Kerto-lister 50 x 50 mm med bagvedliggende akustisk isolering. Efter en besparelsesrunde, blev Jørn, Kim og jeg enige om, at det var et meget fint alternativ at differentiere gangforløbet, cafe og kontorer fra de 3 særlige rum, Spidsgatterhallen, Auditoriet og Biblioteket, ved at anvende Troldtektplader i stedet. Da vi ofte har anvendt Troldtekt plader i vores tidligere projekter, kender vi fordelene ved produktet særdeles godt, og jeg synes personligt at bygningens rå fremtoning understreges fint af den helt fine naturfarvede Troldtekt."

"Under projekteringen var det et helt afgørende parameter at Troldtekt kunne levere pladen i en pladestørrelse der gik op i bygningens modul og derudover spændte fra væg til væg i gangforløbet omkring gården. Jørn Utzon var desuden meget fokuseret på at afslutte loftbeklædningen med en kraftig liste for hvert pladestød. Denne beslutning var fuldstændigt afgørende for rummets karakter, da vi på denne måde fik understregede husets modul og dermed rytme og natur. Akustisk set har træbeton jo i sig selv en lyddæmpende effekt, og derfor er der kun anvendt supplerende akustisk regulering (50 mm rockwool) i caféområdet."

Varieret oplevelse

"På denne måde er der skabt en varieret akustisk oplevelse igennem husets forskellige rum, naturligvis tilpasset den enkelte funktion. Eksempelvis er det ganske smukt, at gangforløbet har en lidt hårdere akustik, da det fremhæver fornemmelsen af liv i husets kredsløb. Når man så går ind i en af de tre store og markante rum, vil den øgede akustiske regulering i disse, forstærke fornemmelsen af ro og koncentration. I Spidsgatterhallen, Auditoriet og Biblioteket har vi, i stedet for Kerto, anvendt hvidpigmenterede brædder med en afstand på 25 mm af hensyn til den bagvedliggende akustiske isolering."

"Dagen før indvielsen havde jeg fornøjelsen af at holde forelæsning i auditoriet, hvilket virkede intimt og meget storslået på samme tid. Man kunne uden problemer tale i rummet både med og uden mikrofon. I Spidsgatterhallen som jo primært er tænkt som værksted og er udført med et betongulv, spiste vi frokost til selve indvielsen. De øvrige gæster bemærkede alle den fine akustik, man kunne høre hvad der blev sagt. Det er i øvrigt kendetegnende ved alle husets rum, at de har et markant arkitektonisk udtryk, og at de sammen med akustikken og det vidunderlige lys de indfanger, muliggør en meget multifunktionel brug af de enkelte rumligheder", siger Lise Juel Grønbjerg, som med rette kan være stolt af resultatet. Arkitektur på dette niveau er ikke set i Aalborg siden Aalto og Baruël i fællesskab tegnede Nordjyllands Kunstmuseum for snart 40 år siden.

Jørn Utzon og Aalborg

Jørn Utzon er vokset op i Aalborg og boede her i de første 18 år af sit liv. Utzon familien flyttede fra København til Aalborg i 1918 med deres 2-årige søn Leif og den nyfødte søn Jørn. Årsagen var, at faderen Aage Utzon blev ansat som skibsingeniør på Aalborg Skibsværft. Som dreng havde Jørn sin daglige gang langs havnen i Aalborg. Han elskede miljøet på kajerne og var fascineret af skibene og vandet. Dagligt fulgte han en rute fra Klostermarksskolen til skibsværftet og passerede dér det sted ved slottet, hvor Utzon Center nu ligger. Lykkeligt uvidende om, at han mange år senere ville være indskrevet i historien som en af sin generations største arkitekter.

Udover at arbejde på værftet var faderen, Aage Utzon, også i sin fritid en meget talentfuld og produktiv bådkonstruktør. Hans speciale var de såkaldte "Spidsgattere", hvoraf mange sejler den dag i dag. Jørn Utzon refererer ofte til faderens evne til at kombinere banebrydende minimalistisk design og fornemt håndværk i bådene, der udmærkede sig ved høj fart og markante kurver. På skibsværftet, oplevede han, hvordan tegninger ubesværet blev omsat til enorme konstruktioner. Selv fremhæver han opvæksten i dette kreative miljø som fundamentet for hans egen visionære tilgang til byggeri. Her opstod kimen til hans særlige evne til arkitektonisk perception og grundlaget for hans tekniske indsigt. Samtidig fik han gennem sejlads et særligt forhold til naturen.