Harboøre Hallen

Harboøre ligger i Lemvig Kommune, bare 1,5 km fra Vesterhavet, og det lille bysamfund er præget af et særdeles aktivt foreningsliv. Byens idrætshal ligger centralt med skole, kirke og to dagligvarebutikker som nærmeste naboer. Det er dog ikke en helt almindelig idrætshal. Gennem det seneste år har Harboøre Hallen undergået en fuldstændig forvandling både ude og inde - med et fint ord kan man sige at den har undergået en metamorfose.

Projektet er det fysiske bevis på en ukuelig vilje til forandring og fremskridt i lokalsamfundet. Overordnet set er det nye halkompleks også en del af Kulturministeriets - og Lokale & Anlægsfondens store satsning på at forny den eksisterende bygningsmasse indenfor sportens verden. Harboøre er med dette velfungerende og meget skulpturelle projekt blevet en af frontløberne i den nødvendige opdatering af idrættens huse fra 1970-erne.

Bygherre er Harboøre Hallen, som er en selvejende institution. Den markante arkitektoniske udformning er tegnet af CEBRA a/s, arkitekter fra Århus, og ingeniører har være Moe & Brødsgaard A/S. Erling Jensen A/S har været hovedentreprenør, mange lokale håndværkere har deltaget, og selve renoveringen har i vid udstrækning været baseret på frivillig arbejdskraft. Projektet har kostet 24,5 mio kr., hvoraf de 7 mio. kr kommer fra Lokale & Anlægsfonden, og byggeriet har også modtaget EU midler. Det samlede areal er på 4400 m2.

Den enkle idé

CEBRA a/s, arkitekter er en ung tegnestue med basis i Århus. Sagsarkitekt på Harboøre Hallen har været Flemming Svendsen, der også har udviklet projektets grundlæggende ideer i samarbejde med indehaver Mikkel Frost. Udgangspunktet var et konkurrenceprojekt, der var tegnet til en fiktiv sportshal, og Flemming Svendsen fortæller:

’Det første ideprojekt var en vision, hvor vi udforskede alle muligheder og fastlagde nogle rumlige- og strukturelle principper, som ville kunne anvendes på mange af de eksisterende haller i Danmark. Hovedidéen kan illustreres med tegnene kryds og bolle, som er to meget enkle og grafisk stærke spillebrikker. Vi lagde i princippet ud med at placere en ring uden om den eksisterende hal. Det gjorde vi for at skabe en helhed og et ekstra lag funktioner i periferien. Dernæst skar vi nogle kiler i hovedplanen for at skabe nicher med kontakt til omgivelserne og for at skabe diagonale linier i selve den statiske hovedhal, også kaldet den indre fælled. Denne brug af XO-strategien er enkel, men rummer et stort potentiale for variationer.’

’Vores projekt blev udvalgt til videre bearbejdning og efterfølgende blev der arrangeret flere workshops hen over sommeren, hvor også de potentielle bygherrer deltog. Alle ideer kom på bordet og projektet udviklede sig fortløbende. Da Harboøre så valgte vores projekt, blev det muligt at konkretisere visionen yderligere og tilpasse principperne i samarbejde med brugerne. I den forbindelse vil jeg gerne give en cadeau til folkene i Harboøre for deres åbenhed over for vores idéer, og jeg er glad for at mange af de oprindelige intentioner er blevet realiseret.’

Æstetik og akustisk

Troldtektplader er en væsentlig del af det arkitektoniske udtryk i de fleste rum og Flemming Svendsen fortæller: ’Vi har valgt træbeton til lofter og vægge af flere grunde. Først og fremmest har vi valgt dette materiale, fordi der allerede i den eksisterende hal er anvendt træbeton i hallen og festlokalet. Vi ønskede, at til- og ombygningen skulle harmonere bedst muligt med det eksisterende, så hallen i princippet vil fremstå samlet som en ny hal. Vi har derfor også valgt en træbeton, som har samme dimensioner, som det eksisterende. Den eksisterende Troldtekt er efterfølgende blevet hvidmalet så træbeton overfladerne kommer til at fremstå ens overalt i hallen.’

’Udover de rent æstetiske aspekter har det det også haft betydning, at vi arbejder med nogle udsigtskiler, der også fungerer som aktivitets nicher. De dynamiske nicher kan både være inde- og uderum, og vi har derfor haft behov for et lyddæmpende loftsmateriale, som kan fungere i både interiør og exteriør. Idéen er nemlig, at loftet skal være sammenhængende i kilerne. I multisalen var der brug for et lyddæmpende materiale, som kunne monteres på vægfladerne, og dette krav opfylder Troldtekt også. Derudover skulle pladerne selvfølgelig være særligt robuste, så de kunne holde til boldspil og lignende.'

Forandringen er total og hele bygningsanlægget opleves som sammenhængende i sin rumlige organisering. Harboøre Hallen rummer nu et stort boldspilsareal, hvorfra der vil være adgang til lokaler med mulighed for blandt andet yoga, squash, fitness, spinning, og skydning. Derudover øvelokaler og scenerum, ungdomsklub, værksteder, lokalhistorisk arkiv, festlokaler, der skal fungere som byens nye forsamlingshus, og en café. Ungdomsklubben på 1. sal har adgang til en tagterrasse med udsigt over byen.

’Jeg synes facaderne er lykkedes rigtig godt. De står knivskarpt. Priserne var eksploderet på det pågældende tidspunkt, og det var svært at få leverancer. Derfor etablerede bygherren kontakt til den tyske elementfabrik Heuchert i Neumünster,’ siger Flemming Svendsen. Det helt specielle i denne leverance er de unikke facadeelementer fremstillet i sort beton med delvis frilagte sten, delvis glatte overflader. Heuchert har leveret 1.800 m2 facadeelementer i sort beton med forskellige overflader, 1.250 m2 vægelementer samt ud- og indvendige betontrapper.

Det lange seje træk

Harboøre hallen blev bygget i 1976 af lokale håndværkere og en stor frivillig arbejdskraft. Den blev taget i brug i 1977 og i 1988 blev der bygget omklædningsrum og klublokaler, som Harboøre Idrætsforening bruger i dag, til den østlige ende af hallen. Michael Lodahl er direktør for Thyborøn Fiskeauktioner og en af de bærende kræfter i Harboøre Hallens udbygning. Han har været med i byggeudvalget på 3 mand og bestyrelsen, der tæller 9 personer.

Michael Lodahl fortæller her om det lange seje træk for at få etableret den hypermoderne multihal: ’Vi skulle egentlig bare tilføje en lille ekstra hal. Vi tog derfor to gange over til Lokale & Anlægsfonden i København for at finde en løsning på økonomien. I mellemtiden blev der udskrevet en landsdækkende arkitektkonkurrence. Vi blev udvalgt blandt 37 haller til en videre bearbejdning af et af vinderprojekterne.

’Vi har i høj grad selv været med til at præge projektet. Inden projekteringen gik i gang, stillede vi spørgsmålet: ’Hvad var det egentlig vi ønsker ?’ Der blev efterfølgende indkaldt til stort borgermøde, hvor tankerne fik frit spil. Samtlige foreninger var inviteret, og der kom mange ideer på bordet, som vi aldrig selv ville været kommet på. F.eks. var det ikke oplagt at placere en skydebane i hallen, men det viste sig faktisk ikke at være noget problem. Derefter blev der lavet en prioriteringsliste, og vi var i løbende dialog med Fonden, som skulle godkende alt. Det krævede en del korrespondance, og vi måtte lave 12 forslag, før pengene kunne tildeles endeligt. Næsten alle funktioner har været flyttet rundt i alle hjørner.’

’På et tidspunkt var der projekteret et kælder på 800 m2, men den samlede pris løb op i 32 mio. kr., og det beløb havde vi slet ikke. Vi kom ned på 26 mio. kr., som stadig var for meget men så gik jeg rundt til alle håndværkerne og fandt ud af hvordan vi kunne minimere omkostningerne. Derved kom vi under de 20 mio. kr.’

’Jeg er stolt over at vi overhovedet har kunnet gennemføre et så ambitiøst projekt i en by som Harboøre med kun 2200 indbyggere. Arkitektur er jo ikke lige min stærke side, men jeg var klar over at i Vestjylland har vi brug for noget ud over det sædvanlige, og derfor valgte jeg simpelthen det mest utraditionelle projekt. Det har vi ikke fortrudt, og folk bakker 100 % op om sagen,’ siger Michael Lodahl og fortsætter: ’Da vi gik i gang med projektet, havde vi slet ikke forestillet os at det kunne blive så fantastisk, som det er blevet. Uden Lokale og Anlægsfonden havde det slet ikke kunnet lade sig gøre. I hallen vil der være så mange aktiviteter for enhver smag, at der vil komme et naturligt flow af mennesker. Og forhåbentlig vil gæsterne i de 1200 sommerhuse i vores område også benytte hallens mange tilbud. Vi får nu et bredt samlingssted, der bliver et nyt centrum for Harboøre.