Hørning Hallen

Hørning Hallen er blevet beriget med en organisk formet addition, der henter sin inspiration i idrættens kurvede og lineære bevægelsesmønstre.

I lighed med hallerne i Harboøre og Jyderup er også Hørning Hallen et pilotprojekt, der er realiseret med støtte fra Lokale & Anlægsfonden. Det nu færdige bygningsanlæg er lavet på basis af det vinderprojekt som BBP Arkitekter A/S tegnede til konkurrencen i 2005.

Bygherre på projektet er Skanderborg Kommune og BBP Arkitekter A/S er totalrådgiver. Konstruktionerne er varetaget af Sloth Møller – Rådgivende Ingeniører A/S og installationer af Esbensen – Rådgivende ingeniører A/S. For byggeledelsen har stået Arkitektfirmaet Søren Krarup Frandsen MAA, mens selve opførelsen er blevet udført af Brdr. Thybo & Co.

 

Åbenhed og sammenhæng

Rummene i det nye anlæg er præget af transparens og åbenhed mellem de forskellige aktivitetsområder. Dermed skabes en synergieffekt mellem de forskellige aktiviteter, der på den måde inspirerer og stimulerer hinanden. Denne sammenfletning af mange funktioner giver mulighed for et dynamisk samlingssted, der summer af liv og aktivitet.

Eva Jarl Hansen – arkitekt MAA, partner i BPP Arkitekter A/S – siger om idéen: ’Det arkitektoniske formsprog henter sin inspiration i idrættens og kropskulturens kurvede og lineære bevægelsesmønstre. De afrundede hjørner skaber et glidende forløb og et legende, dynamisk udtryk, der virker venligt uden skarpe hjørner. Transparens, semitransparens og translucens er nøgleord for skabelsen af den ønskede åbenhed og sammenhæng overalt i bygningen.’

’Opgaven har bestået i at skabe en spændende udbygning af Hørning Hallen. Den arkitektoniske målsætning har været et anlæg, der appellerer bredt til brugere i alle aldersgrupper, - til aktive såvel som tilskuere. Her er plads til den organiserede idræt, kulturarrangementer og den mere uplanlagte aktivitet, - måske blot en kop kaffe på balkonen, hvorfra man kan overskue det meste af tilbygningen.’

 

Troldtekt giver ro

Den meget åbne planløsning har naturligvis stor betydning for det akustiske miljø, og alle loftsflader, på nær køkken og birum, er derfor beklædt med hvidmalet Troldtekt. Det giver både et behageligt lydniveau, men også en visuel ro i de fint udformede rumforløb. Træbetonens stoflige karakter går fint i spænd med de runde hjørner og store glatte vægflader, som præger tilbygningen. ’Troldtekt er et økonomisk gunstigt materiale med et attraktivt udtryk, der synsmæssigt samler de store loftsflader, der ligger i forskellige niveauer’, siger Eva Jarl Hansen. Endnu mangler træningshallen en absolut nødvendig akustisk finjustering, og det vil ske med markante felter af absorbenter på vægfladerne, så snart økonomien tillader det.

I eksteriøret er de kurvede former meget markante og vidner om en sympatisk sensitivitet i arkitektens arbejdsmetode. Huset snor sig elegant mod boldbanernes grønning, og der opstår fine uderum imellem bygningskroppene. Som er særlig smuk detalje er facaderne beklædt med vertikale lister i uhøvlet træ, og det er med til at understrege kurverne og give flotte skyggespil på murene.

 

Balkon med overblik

Selve træningshallen er gravet ned i terrænet, for på den måde visuelt at underordne sig den eksisterende hal. Samtidig giver det mulighed for at skabe en fysisk adskillelse af de aktive udøvere og tilskuerne. Fra balkonen har man overblik over hallen, der er 7 meter fra gulv til loft. Samtidig er der fine tværgående kig, til udearealerne beplantet med birketræer.

Den mindre multisal ligger i niveau med terræn, og vil givet blive et populært lokale til mange forskellige aktiviteter. I den vestlige fløj er der opholdsarealer, der knytter sig til køkkenfaciliteterne og som har udkig til boldbanerne. Her er der store buede glaspartier, som tilfører rummet en lethed og elegance, der harmonerer fint med eksteriørets delikate facader.

 

Konstruktioner

Civilingeniør Lars Frost Larsen - Sloth Møller A/S - siger om konstruktionerne: ’Ydervæggenes bærende system består stålsøjler og en kantbjælke hvorpå trapezpladerne i taget monteres. Til at bære taget i midten af bygningen er betonsøjler og limtræsbjælker. Det stabiliserende del består af trapezpladerne i taget, som giver skivevirkningen, mens der mellem nogle af søjlerne i væggene er monteres vindkryds, som fører vindkræfterne ned i fundamentet.

I den nedgravede hal er systemet det samme. Her er det blot 30 meter lange ståldragere der bærer taget, og som ligger af på stålsøjler i væggene. Spændretningen er valgt for at det skulle være muligt senere at udvide hallen, så der kan laves en hal efter traditionelle håndboldbane mål. Hallen er dobbelthøj, og er gravet ned i jorden, så de nederste tre meter er under terræn. Derfor er kældervæggene af beton, og støbt med "fod", så disse kan optage jordtrykket uden at kunne aflevere jordtryk i toppen af væggen. Den resterende del af væggen er opbygget som de øvrige ydervægge.