Flotte kontraster til den store skala

I et stort, grønt område ligger den nye, røde idrætshal, som bruges af Lundehusskolen og bydelens idrætsudøvere. Den store hal er bygget med omtanke for de optimale fysiske faciliteter, men også som et arkitektonisk sammenhængende sted.

Troldtekt Lundehus Sports Hall
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Hallens gulv er fyldt med banestriber. Her kan spilles håndbold, indendørs fodbold, badminton, basket og meget mere. Gulvet har en behagelig rød farve, som er en fin kontrast til de grønne træer udenfor vinduerne. Det kæmpestore rum er på en gang meget enkelt indrettet, og dog har det nogle fine finesser.

Rummet kan deles i to eller tre med vægge, der foldes ned fra loftet. Ofte har haller kun sparsomt med dagslys, men i denne idrætshal fylder dagslyset en del af oplevelsen af stedet. Den ene gavl har store vinduespartier ud mod et grønt område, og de to langsider har også store vinduespartier til det fri eller til ankomstarealet. Man kan altså også følge aktiviteterne i hallen fra gangarealet eller fra træbænke langs den ene side.

Gennemtænkt akustik

Fra store ovenlys i salens loft strømmer også dagslys, der fordeler sig i hele rummet. Samtidig giver ovenlysene mulighed for komfortventilation og brandventilation. Akustikken har som indeklimaet været en vigtig parameter i udformningen af idrætshallen, fortæller Kenneth Hansen fra Vilhelm Lauritzen Arkitekter. Derfor er væggene i rummets dybde også lettere skråtstillet overfor hinanden, så lyden brydes.

I den øverste del af rummet er der anvendt lyse Troldtekt træbetonplader som akustikregulering. Det vil sige, at Troldtekt giver sammenhæng på lofterne og et stykke ned af væggene mellem de hvide betonsøjler. Troldtekt-pladerne i lys natur giver udover en behagelig akustik også en varm stemning til rummet samt en fin kontrast til de hvide vægge, søjler og ovenlyskasser.