Ringsted Svømmehal

Sjældent oplever man at samklangen mellem inde og ude forstærker den rummelige oplevelse af et sted.

Troldtekt Ringsted Swimming Baths
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, arkitekt

Ringsted nye svømmehal finder man med en skøn beliggenhed på kanten af byen og landskabet. Sammenbygget med eksisterende sportshaller opstår en ny betydning af stedet og fine rummeligheder fra lille til stor skala. Ved ankomsten møder man et horisontalt byggeri, hvor svømmehallens limtræsdrager peger ud og videre i området. En spændstig form, der virker levende i sit på en gang lette og skulpturelle udtryk. Tagfladen svæver over bygningen med en knækket tagform, der former sig efter funktionerne. En tagflade over selve svømmebassinet og en anden modsat over omklædning m.v. Arkitekturen er dynamisk med fokus på at skabe en helhedsoplevelse for brugeren, hvilket er typisk for KHR arkitekter, der har tegnet Ringsted svømmehal.

Et behageligt, roligt rum

Det store svævende tag opleves også indenfor, hvor inde og ude glider sammen, fordi loftet løfter sig over en overvældende gladfacade. De grønne omgivelser og himmelrummet har man fuldt glæde af, som lå man udenfor. At rummet inden døre er med et minimum af søjler, forstærker den rolige stemning i rummet. Loftsfladerne er hvide Troldtektplader, leveret som Tåsinge tagkassetter mellem limtræsdragerne og udgør nogle store homogene flader. Arkitekterne fra KHR har overalt i byggeriet lagt vægt på bevare nogle ubrudte loftsflader og dermed opnå nogle mere rolige flader. For svømmehallen gælder, at det er vigtigt lyset ikke reflekterer i overfladen, så gennemsigtigheden (og dermed sikkerheden) forringes. Det er løst ved at spotlamper lyser op på de hvide Troldtekt lofter, som derved kaster lys indirekte ned i rummet. Den store trippelhøje glasfacader mod nord giver et fint lys, der heller ikke giver generende reflekser i vandoverfladen.

Rum i rummet

Svømmehallen har en del faciliteter udover et 25 meter m bassin. Moderne svømmehaller har fokus på børn og leg, og i Ringsted svømmehal er der også et 120 kvm undervisnings- og legebassin og en 55 m lang rutsjebane. Derudover er der et lille småbørnsbassin og et særskilt varmvandsbassin med separat omklædning. De mange bassiner og legeredskaber er fint organiseret uden at rummet virker rodet. De enkelte sektioner fungerer sammen, fordi der er skabt varierende rummeligheder med tagets form og de bærende søjlers placering i forhold til. Lydmæssigt opleves sektionerne også adskilt. Troldtektpladerne sikrer en begrænset rumklang, så støj ikke bliver til generende larm.

Kontrastvirkninger i farver

I modsætning til selve svømmehallens lyse, neutrale farver med den grønne baggrund er gangarealerne til omklædning og sammenkoblingen til de eksisterende haller malet en stærk, varm orange på den væg som dagslyset rammer og reflekterer. Kunstlys er neonrør placeret mellem væggen og Troldtektlofterne, hvorved loftet friholdes for armaturer. Den orangefarvede, glatte væg bliver næsten lysende i sig selv og er også en kontrast til Troldtekt lofternes stoflighed og farve. Arkitekternes meget bevidste brug af materialer, lys og farver giver byggeriet en stærk sammenhæng mellem helhed og detalje og dermed identitet. Der er tænkt på brugerens oplevelse fra ankomsten og de efterfølgende rundt i bygningen til bassinet som klimaks.