Fremtidens børnehjem

Children's Home of the Future i Kerteminde på Fyns østkyst er et banebrydende projekt om en helt ny type døgninstitution for marginaliserede børn.

Troldtekt, Children's Home of the Future
Foto: Mikkel Frost, architect & Helene Høyer Mikkelsen, architect

Konceptet, der er udarbejdet af det velrenommerede aarhusianske arkitektfirma CEBRA, kombinerer det traditionelle, trygge hjem med nye idéer og forestillinger om, hvad et børnehjem er, og hvilke behov det skal opfylde.

Udgangspunktet for arkitekturen i projekt "Our House" er det traditionelle danske hjems genkendelige former: det klassiske skråtag og tagkvisten. Ved at anvende disse former på en ny og legende måde fremstår huset på den ene side som noget ganske enestående og på den anden side som trygge og hjemlige omgivelser.

Det er designet som fire forbundne huse for at kunne reducere bygningens pladskrav og skabe varierede, uafhængige enheder til de forskellige beboergrupper. Den firdelte form får sin karakter gennem de markante kvistprofiler, som vokser ind og ud af de enkelte huse. Dette koncept resulterer i forskelligartede rum, som kan indrettes og anvendes fleksibelt efter beboernes behov og ønsker.

Bygningens udformning sikrer korte afstande og nærhed mellem de enkelte enheder, så personalet altid kan være tæt på beboerne og let og effektivt udføre de daglige rutiner. Målet for konceptet er: mere tid til børnene, mere hjemlig atmosfære og mindre institution.

Arkitekternes valg af naturlige byggematerialer vil sandsynligvis også bidrage til at fremme trivslen. Til loftbeklædningen er der således valgt Troldtekt-akustikplader, som er fremstillet af rene naturmaterialer, træ og cement. Udslagsgivende for valget af loftbeklædning var den gode rumakustik, som Troldtekts akustikplader sikrer.