Kontrastfyldt arkitektur til de ældre i Gødvad

Det nye plejecenter i udkanten af Silkeborg står som et markant byggeri i en hastigt voksende bydel. Placeringen højt i landskabet giver et naturligt blikfang, der forstærkes af, at plejecenteret er opført i 2 etager. Gødvad Plejecenter er struktureret som 3 fritliggende huse med gangforbindelser mellem centerfaciliteterne og boligerne.

Troldtekt, Gødvad plejecenter
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Husene er designet efter samme, enkle princip med sort skifer på facaden modsvaret af vinduespartier i hvide betonkasser, der gennembryder facaden. Det grafiske og skulpturelle præg understreges af en atypisk tagform, som virker særligt dramatisk ved, at de tre huse er orienteret forskelligt omkring haven.

De to huse indeholder i alt 40 boliger med et fælles opholdsrum og køkken. I det 3. hus ligger forskellige faciliteter for beboerne samlet, og udover administration er der et stort fællesrum med højt til loftet, hvor beboerne kan mødes til forskellige aktiviteter og hygge. Herfra er der også udsigt til haven og videre ud i landskabet.

Akustiklofter med lys

Netop haven er bindeleddet mellem husene og det omkringliggende landskab. En serie små haver indbyder til gåture i det fri eller i forbindelsesgangene mellem husene, hvorfra der er en fin kontakt til både haverne og landskabet. Gangene er koblet til de udendørs trapperum/elevatorer og kan kaldes overdækkede uderum.

Mod vind og vejr er der skærmet med skiftevis glas og grå cementspånplader. Denne variation af materialer gør gangene til selvstændige elementer i forhold til husene og som mellemrum i forholdet mellem inde og ude. Skiftet mellem glas og cementspånplader får desuden gangene til at virke ”kortere” og mere som inderum.

Troldtekt med belysningen Wave i loftet fremmer også en varmere stemning i de langstrakte rum og i trapperummet og opvejer den hårde akustik, de øvrige hårde materialer giver. Troldtekt med indbygget langsgående belysning går igen i alle gangarealer ude som inde. Derved er Troldtekt med til at understrege en arkitektur, der ligger vægt på en blød overgang mellem ude og inde.

Middagsmad med en spiselig akustik

Tegnestuen schmidt hammer lassen har tænkt på en fornuftig akustik i plejehjemmets fællesarealer. Der er behov for god akustik i de højloftede fællesrum, hvor der foregår mange typer aktiviteter i løbet af dagen. Arkitekterne har valgt Troldtekt lys, fin med indbygget cirkulær belysning. Derved differentieres gangarealer og opholdsarealer ved forskellige typer belysningsarmaturer (langsgående i gangene og runde i opholdsrum). Undtaget er dog den store fællessal, hvor lamper hænger ned fra det høje loft. 

Gødvad Plejecenter er et gennemtænkt og spændende byggeri, der markerer sig positivt på nethinden. Stedet byder også på fine oplevelser som en lille lysgård i tilknytning til opholdsrummet i husene og en mangfoldighed at materialer, der holder sanserne vågne.