Harmoni på tværs af materialer

Kong Gauers Gård ved Vejle er landets første fuldt integrerede plejecenter og daginstitution. Både inde og ude er der faciliteter, som kan anvendes af både plejehjemsbeboere, institutionsbørn og beboerne i Gauerslund og omegn.

Akustiklofter fra Troldtekt i sundhedsbyggeri

Den vinkelformede ankomstbygning er todelt og med en centralt placeret indgang. Med både homogene facader og et udhæng i træ fornemmer man en varm modtagelse og et favnende sted. I den ene længe er børnehavestuerne placeret, mens den modsatte længe primært udgør personalefaciliteter fordelt i to plan.

Ved indgangens indre torv ligger forskellige funktioner som fællessal, møderum og motorikrum, og her krydser husets stier hinanden. Dette er et af de steder, hvor der vil ske en naturlig interaktion mellem generationerne.

Omkring hovedbygningen ligger plejecentrets seks bo-enheder. Således vil man også udenfor have et overlap af rekreative rum og udeaktiviteter for flere aldersgrupper.

 

Vigtig materialitet

Hvert afsnit af plejecentret er centreret om et lille gårdrum, der er præget af en kombination af træ- og teglfacader. Indenfor er der også tænkt en del i materialitet, som giver stedet varme og stoflighed. Teglskiver udgør en rumdeler med pejs i opholdsstuen og i hele fællesområdet har loftet synlige bjælker i træ, der giver en hyggelig stemning.

Hvide Troldtekt lofter udgør den øvrige loftsflade, som derved bliver en sammenbindende flade, ikke blot på plejecentret, men på hele Kong Gauers Gård. I de enkelte plejeboliger finder man også Troldtekt lofter. En god akustik kan fremme den hjemlige følelse af et sted.

Plejecentret har boliger i tre forskellige størrelser, hvor alle har et rummeligt badeværelse og en fin karnap med et lavt vindue, så man kan betragte naturen uden for og måske en børneflok på tur.

Se billeder fra børnehaven og vuggestuen på Kong Gauers Gård her