Attraktivt samlingssted

Regionshospitalet Gødstrup ved Herning er ved at blive færdiggjort, mens den selvstændige NIDO-bygning er klar til indflytning. Arkitema har været arkitekter på NIDO-bygningen, men er også en del af konsortiet bag Gødstrup Hospital.

Troldtekt træbetonplader sikrer god akustik i sundhedsbyggeri
Foto: Helene Høyer Mikkelsen

NIDO-bygningen er fysisk forbundet med det kommende hospital, men er sin egen selvstændige enhed, som danner platform for et fælles attraktivt forsknings-, uddannelses- og læringsmiljø, hvor vidensdeling og koblingen til praksis er i højsædet. Det flotte byggeri med en bred vifte af moderne faciliteter fungerer som mødested og udveksling for mennesker på tværs af fag og specialer i det somatiske og psykiatriske sundhedssystem.

Udefra er bygningen klædt i samme mørke tegl som hospitalet, men adskiller sig ved et stort gennemgående atrium, som udefra opleves som vindue til et levende hus. Atriet er NIDOs hovedrum med en amfi-trappe i rummets bredde. Et stort, fleksibelt rum, som lægger op til mange typer arrangementer, men også uformelle møder og socialt samvær. Det gennemgående rum er arkitektonisk understreget ved brugen af aflange ovenlysvinduer og valget af hvide Troldtekt akustikplader i hele loftet, der giver rummet et mere råt look.

Bredt sortiment af materialer

For de mennesker, som anvender NIDO-bygningen, er der faciliteter som laboratorier, biobank, undervisningslokaler, sengestuer og konferencelokaler, udover kontorer. Arkitema har lagt vægt på at differentiere rummene, samtidig med at arkitekturen taler samme sprog som selve hospitalet.

En rund aula bygning ved siden af selve NIDO-bygningen fungerer som en multianvendelig sal, hvor der også er anvendt hvid, ultrafin Troldtekt til det runde loft. En god akustik er forudsætning for en velfungerende aula.

NIDO har en tone af nordisk elegance med anvendelsen af beton, glas og træ, men man har samtidig anvendt en del farver som markører af særlige områder ved eksempelvos kontorerne og de større undervisningsrum for at give dem hver sin karakter.