Rolige rammer for sårbare

Omgivet af fredskov i De Kellerske Bakker ligger 60 plejeboliger for mennesker med psykiske og fysiske handicaps fordelt i fire boenheder.

Foto: Helene Høyer Mikkelsen

De 60 boliger er opført som almene boliger, der hænger sammen i små klynger af fem, i fire større enheder. Husene er forbundet i et stisystem, som samtidig indbyder til gåture i naturen omkring. Både skoven og Vejle Fjord ligger tæt på Postens Vej.

Opdelingen i mindre enheder giver en oplevelse af en bebyggelse, som har en mindre skala og dermed er mere imødekommende. Postens Vejs repetitioner af små bygninger og skure giver en rolig helhed, som er smukt indpasset i landskabet.

Bolig i fællesskabet

Hver gruppe har deres egen, overdækkede indgang og fælles køkken og opholdsrum. For beboerne i bebyggelsen Postens Vej, er det væsentligt med et roligt og nærværende miljø, hvorfor akustik også spiller en rolle i deres hverdag.

I fællesarealerne har man valgt hvide Troldtekt akustikplader med synlige T-skinner på lofterne. Lofterne virker både lydabsorberende og giver arkitektonisk sammenhæng mellem fællesrummene og boligerne. På mange måder har Postens Vej et hjemligt miljø. Boligerne ligger omkring de fælles opholdsrum og fungerer godt som en forlængelse af den personlige bolig.

Fællesrummene er forskelligt indrettet og fint forbundet med resten af boenheden, ikke mindst fordi de stoflige Troldtekt lofter og gulve i naturlige, varme nuancer giver et hjemligt præg. Fællesrummene danner ramme for måltiderne, fjernsynshygge og aktiviteter med sang og musik.

Postens Vej omtales i Byggeskadefondens guide til kvalitet i nyt byggeri:

”Brejning har en lang tradition for socialt institutionsbyggeri i høj kvalitet. Postens Vej er ingen undtagelse fra det. Bebyggelsen er et godt eksempel på, hvordan simple materialer og superenkle bygningskroppe i klassisk dansk sadeltagstradition på ingen måde står i modsætning til arkitektonisk karakter og formmæssig variation”.