Psykiatrisk Afdeling i Esbjerg

Arkitema Architects har tegnet ombygningen og udvidelsen af psykiatrien i Esbjerg, som har et lyst interiør med træ som dominerende materiale. Glasvægge giver et transparent indre, der bidrager med tryghed til både patienter og personale. I det første år blev brugen af tvang reduceret med 70 procent.

Troldtekt, Psychiatric ward Esbjerg
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Med en udvidelse på over 6.000 kvadratmeter har Psykiatrisk Afdeling i Esbjerg omtrent fordoblet sin størrelse. Den eksisterende halvdel er – parallelt med udvidelsen – blevet gennemrenoveret, så den samlede afdeling nu fremstår som et af Danmarks gode eksempler på et moderne psykiatrisk hospital.

Det nye og det renoverede bindes sammen af hovedindgangen og et centralt strøg, hvor fællesfunktioner som træningsrum og idrætssal er samlet. 

Arkitema står bag afdelingens arkitektur, hvor transparens er et nøgleord. Arkitekt og senior kreativ leder Stence Guldager fortæller:

– Projektet i Esbjerg er det første af sin slags, hvor vi i så høj grad har arbejdet med glasvægge til at give overblik og skabe en visuel kontakt mellem patienter og personale. Visse steder, som ved idrætshallen, er væggene gradueret med farvede folier på glasset. Det betyder, at nogle vægge partielt kun er halvgennemsigtige, men at konturer af mennesker på den anden side stadig kan ses.

Bedre udsyn, mindre tvang

Især på de enkelte patientafsnit er transparens vigtigt. Personalets vagtstue ligger, så der er udsyn til både døren ind til afsnittet og hele afsnittet. Hvert afsnit har indre gårdhaver med glas omkring, hvilket gør det muligt at se på tværs af gården og ind i bygningen overfor.

Også fællesområder – blandt andet idrætssalen – har en central placering med vægge af glas. 

– Patienterne har mere lyst til at benytte fællesarealerne, når de kan se hinanden og personalet. Det bidrager med tryghed, siger Stence Guldager.

Hun bakkes op af statistikken over brug af tvang på afdelingen i Esbjerg. Afdelingen blev indviet i 2014, og i det første år faldt antallet af tvangsfikseringer med hele 70 procent.

Træ, tekstur og farver

Bygningerne i Esbjerg er opført i lyse tegl, som på facaderne omkranses af et hvidt bånd og brydes af de store vinduer. Facaderne er varierede med små tilbagetrækninger, som giver et mere menneskeligt udtryk, der kan minde om skalaen i en bolig.

Indenfor er interiøret holdt i neutrale og lyse farver med træ som et gennemgående element. Træ går igen Troldtekt lofterne, som i fællesarealerne er valgt for at sikre en god akustik.

– Troldtekt lofterne bidrager samtidig med en tekstur, der giver en kontrast til de mere rene overflader og et mindre institutionelt udtryk, der får patienterne til at føle sig godt tilpas, siger Stence Guldager.

Hun forklarer videre, at de kunstneriske folier på glasvæggene blandt andet er valgt for at få kulør ind i det ellers lyse og neutrale interiør. Samtidig er folierne flere steder brugt som ’wayfinding’, der viser vej rundt på afdelingen.