Lys, luft, natur er kodeord for helende arkitektur

Den ny retspsykiatri Sct. Hans i Roskilde har en tilgang til stedet som helhed, som har til formål at virke helende på patienterne, idet bedre trivsel forkorter behandlingsforløbet.

Foto: Helene Høyer Mikkelsen

Det 21.000 kvm store nybyggeri ligger i samme område som det øvrige Sct. Hans Hospital i Roskilde, men på en skrånende grund, hvorved byggeriet optager cirka 12 meters fald på grunden.

Stedet er sektioneret i fire enheder i ét plan med hver tre gårdrum som centrum for hver enhed. Imellem enhederne ligger en stor aktivitetshave til mange typer aktiviteter for patienterne. Aktivitetshaven giver samtidig udsyn til det omkringliggende landskab.

Fra alle 126 sengestuer er der også udkig til det omgivende landskab. Den visuelle kontakt til omgivelserne er et vigtigt element for patienternes velvære, og den terrasserede bebyggelse giver en fint helstøbt arkitektur, som er i dialog med de historiske omgivelser. 

Vigtige aktivitetsrum

De enkelte sengestuer har et meget gennemarbejdet design med fokus på dagslys og et roligt interiør. Men til forskel fra tidligere er der på den ny retspsykiatri lagt vægt på mange aktivitetsmuligheder for patienterne - såsom flere typer værksteder, træningsrum og terapibade.

Troldtekt er valgt som et gennemgående loft i alle fællesrum og aktivitetsrum, hvilket både sikrer en god akustik og en stoflig overflade. I terapibadet er valgt en dæmpet, grå farve, der giver en særlig stemning til rummet. I de øvrige rum er valgt en specialfarve, som er med til at binde gangarealer og øvrige faciliteter sammen.

For både patienter og personale er det en stor kvalitet, at gangarealerne er knyttet til gårdhaverne, hvorved rummene ændrer karakter med dagslyset og bliver en del af opholdsarealerne.