Sanselige orangerier hos Solgaven

Plejehjemmet Solgaven Valby er særligt indretttet for blinde og svagtseende borgere. Derfor understøtter arkitekturen og indretningen en hverdag, hvor borgerne føler sig hjemme i bygningen og let orienterer sig.

Loftsbeklædning med akustikplader fra Troldtekt i sundhedsbyggeri
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Plejeboligenhederne er organiseret over to etager med hver 25-34 boliger. Dette understreges i farvevalget. Således er farvevalget i stueetagen sandfarvet, de næste to etager har grønne vægge, døre og gulv. Herefter følger to gule etager og to blå etager. Farverne følger naturen, så farverne repæsenterer sand, græs, sol og himlen.

Dobbelthøje rum forbinder etagerne med samme farve og giver en fin sammenhæng og rumlighed i bygningen. En trappe forbinder de to etager og er samtidig tænkt som et sted, hvor blinde-og svagtseende kan træne færdslen på trappe.

De tre dobbelthøje er indrettet som orangerier med planter i højbede ved trappen og op af  den dobbelthøje trælistevæg. Orangierne har høje vinduer, der giver gode dagslysforhold til opholdsrummet og kig udover byen mod både syd og nord.

Grafisk væg

På den ene væg er der en listevæg til planter, og på den modsatte væg er der opsat Troldtekt rhomber i changerende farver, der er parallelle til gulv- og vægfarven på de pågældende etager.

Således er den blå Troldtekt rhombevæg sammensat af flere blå nuancer, som tilsammen udgør en grafisk udsmykning, der kan opleves fra begge etager. Troldtekt rhomberne udgør samtidig en akustisk regulering sammen med de lange gardiner, der gør orangerierne til behagelige rum at opholde sig i.

For de to involverede arkitektfirmaer, CUBO og Forec4, har wayfinding været en rød tråd i indretningen af huset, som betyder, at man har indarbejdet wayfinding i bl.a. brugen af farver og materialer, så alle sanser aktiveres.