Plads til privathed og fællesskab

Trygfondens Familiehus er et tilbud til de familier, som har børn indlagt på Hammel Neurocenter. I smukke omgivelser og trygge rammer kan familierne være sammen på trods af den ofte langvarige indlæggelse og rehabilitering.

Lydabsorberende træbetonplader fra Troldtekt anvendes ofte som akustikloft i sundhedsbyggeri
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Med Trygfondens Familiehus lige ved siden af Hammel Neurocenter kan forældre og søskende være sammen, samtidig med at forældrene kan følge behandlingen eller rehabilitering af deres barn. I alt 8 lejligheder med eget bad og terrasse ligger omkring et gårdrum, som er en del af de fine og hjemlige fælles omgivelser, huset også rummer.

Familiehuset er bygget op omkring nogle tværgående bånd, som skaber forskellige zoner og giver en fin overskuelighed i huset. Skalaen er samtidig imødekommende overfor den hjemlige atmosfære. Der er fra alle rum en nær kontakt mellem inde og ude, ikke mindst med udsigt til natur og ådalen

Vægt på dagslys og akustik

Materialevalget er taktile og varme materialer, der vækker sanserne sammen med dagslyset og de velvalgte farver og udsmykninger. Indvendigt er træ et gennemgående materiale på gulvene og i køkkenerne, hvor familierne selv kan lave mad.

Troldtekt er loftsmaterialet i både lejlighederne, fællesrummene og på de udvendige udhæng. Derved er der skabt en fin helhed, der giver huset ro og på en naturlig måde lader rummene fortsætte ud i de fælles uderum.

Søren Rasmussen, arkitekt ved CUBO fortæller: ”Huset er ramme for familier, hvis dagligdag er bragt ud af en normal kontekst. En ramme, hvor den enkelte familie både har mulighed for et nært samvær såvel som at søge fællesskabet med andre familier i en tilsvarende situation. Her har der især været fokus på akustik i forhold til husets rumligheder”.