Holdbar løsning i krystallinsk arkitektur

Sundhedshuset lægger krop til megen færdsel og dermed slidtage. På det markante hovedtorv er der valgt Troldtekt, som et materiale, der på en gang er robust og venligt.

Troldtekt træbetonplader sikrer god akustik i den helende arkitektur
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Sundhedshuset i Vejle, på knap 20.000 kvm, er opført i hvide, polerede betonelementer, opbrudt af et varierende relief, der giver liv til de store facader. Bygningen er på trods af sin størrelse meget dynamisk i sin arkitektur og imødekommer på mange måder den trafik og brug, der forventes i bygningen.

To krystallinske bygningskroppe er flettet sammen – det ene i fire etager med et atrium, det andet i seks etager med en gårdhave. Differentieringen gør det lettere at orientere sig både omkring og inde i bygningen.

Sygeplejerske uddannelsen (UCL) optager den mindste bygning, mens mange forskellige sundhedsrelaterede afdelinger huser den største bygning. Her kan nævnes tandplejen, Socialpsykiatri og Sundhedsafdelingen med fokus på forebyggelse. Derfor vil Sundhedshuset være et favnende hus, der skal fungere for mange typer brugere og ansatte.

I atriet leder en bred trappe op mod de overliggende etager parallelt med en siddetrappe i træ. Efter første repos fortsætter trappen og værnet fortsætter langs balkonen. Trappen er i beton mens værnet er beklædt med Troldtekt og derpå lodrette krydsfinerlister med ask yderst. Troldtekt er et fint bagliggende materiale, der forbedrer akustikken i atriet. Troldtekt er samtidig en meget robust flade og giver trappeforløbet en meget fin stoflighed og venlighed, der underbygges af trælisterne.