Sundhed på Toppen

Vordingborg er en gammel købstad på Sydsjælland. Byen har en rig historie der bl.a. tæller vartegnet Gåsetårnet, der er det eneste fuldt bevarede borgtårn i Danmark. I udkanten af byen er der netop opført et privat sundhedscenter, der i daglig tale kaldes ”Sundhed på Toppen”.

Akustiklofter fra Troldtekt i sundhedsbyggeri
Foto: Thomas Mølvig

Beliggenheden er valgt meget bevidst. Dels ligger bygningen med en meget synlig facade ud mod den befærdede Københavnervej, og dels er genboen DGI Centeret, som også handler om en krop i balance. Endelig er der etableret 20 parkeringspladser, så der aldrig opstår de typiske problemer med parkering, som klinikken havde på den tidligere adresse i midtbyen.

Sundhed og frisk luft

Det er ægteparret Søren Bylling og Gunhild Rasmussen – begge kiropraktorer - der har fået opført sundhedscenteret, der deles med flere andre behandlingstilbud. Selve bygningen er meget enkel i sin udformning. Hvide betonelementer i to etager og et sort valmet tag. På tagfladen er der monteret et solcelleanlæg med 60 paneler og en effekt på 18 kW, der reducerer kraftigt på klimaanlæggets forbrug.

Indgangspartiet - eller foyeren - er også et dobbelthøjt trapperum, og her er der monteret hvidmalede Troldtekt lofter, som passer godt til den enkle minimalistiske stil. I selve receptionen er der en mere hjemlig stemning, med trægulve, trælammeler på vægge og disk. Rummet fungerer samtidig som et stort venteværelse for klienterne til de forskellige former for behandling. Senere på året indrettes bl.a. motionsrum til specialtræning på 1. salen.

Som en særlig kvalitet er der installeret Troldtekt ventilation, hvor frisk luft siver ned gennem de hvide akustikplader. Som altid er det en meget diskret løsning, der udelukkende kan sanses som et rigtig godt indeklima, kombineret med en behagelig akustik. To meget væsentlige parametre, især når det - som her - handler om en sund krop i et sundt legeme.