Bagsværd Skole

Den nye Bagsværd Skole erstatter to sammenlagte skoler i området. Moderne arkitektur med sans for både det samlende greb og fin rumlighed præger det første indtryk af stedet

Troldtekt, Bagsværd Skole
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect MAA

Flotte murstensfacader samler den todelte bygning til en enkel og udtryksfuld helhed. De to bygningsfløje kobles sammen af kompetencecenteret i 1. Sals højde, som ligger i tilknytning til de øvrige fællesområdes dobbelthøje rum og indgangen. Denne disponering giver skolen en klar identitet som bygning og socialt samlingssted. De store linjer for skolen er lagt med sikker hånd, ligesom den mindre skala er meget gennemarbejdet i forhold til rumlighed og stoflighed.

Troldtekt er et af de gennemgående materialer, der arkitektonisk giver en fin sammenhæng i skolens mange rum, og sikrer en god akustik i både undervisningsrum og fx den dobbelthøje kantine. Som noget nyt, er der leveret inspektionslemme i alle rum, der giver adgang til de tekniske installationer, der bliver ført over Troldtekt lofterne. Ifølge indehaver og arkitekt ved Nøhr & Sigsgaard Arkitekter en rigtig velfungerende løsning, der er fint integreret i loftet. En enkel mekaniske, der hverken kræver værktøj eller særlige kundskaber.

Niveauspring, dobbelthøje rum og meget transparens beskriver den rumlige kompleksitet i Bagsværd Skole. Differentiering af rummene er yderligere sket ved brugen af farver og materialer. Arkitekterne har arbejdet sammen med Caroline Krag omkring af valg af farver til vægflader, møbler og andet inventar. I biblioteket er farverne relativ beherskede, idet rummet byer på så mange andre udtryk, mens faglokalerne har hver deres farveidentitet.