City Campus Aalborg

City Campus Aalborg udgør rammerne for inspiration og innovation blandt de studerende og ansatte på Aalborg Universitet. Den nye bygning er en del af udviklingsplanen for havnefronten i Aalborg, som er et attraktivt og aktivt område for byens indbyggere.

Troldtekt City Campus Aalborg
Foto: Martin Schulz

Visionen for projektet er en bygning, der skaber intern synergi mellem de forskellige uddannelser og samtidig bliver til gavn for alle borgere i Aalborg. Campusbygningen er organiseret omkring et stort atrium og en stor, sydvendt udendørs gård og rummer flere store glaspartier, der gør de indre aktiviteter synlige for omgivelserne, og skaber sammenhæng mellem de indre og eksterne aktiviteter i gården.

Det offentlige atrium rummer udstillingsarealer, kantine og auditorier. Gården skal opfattes som en ny form for byområde, som bl.a. kan bruges til koncerter, open air biograf, forestillinger, udstillinger samt at skabe store arbejdsmodeller i et levende studiemiljø i tæt forbindelse med værkstederne.

Bygningens stueetage, som er åben for offentligheden, orienterer sig både mod byen og havnen. Netop by og havn bindes sammen, da bygningen indgår i nyanlagte og naturlige ruter og skaber nye, offentlige opholdspladser og byrum. Derudover er højderne på den mørkegrå og skråt afskårne bygning tilpasset både havnens og byens skala.

Bygningen huser 900 studerende samt faste medarbejdere og forskere på uddannelserne: Arkitektur & Design, Medialogi, Humanistisk Informatik og Art & Technology.

Huset rummer bl.a. tegnestuer, auditorium til 250 personer, Avatar medielaboratorium, Tv-studie, redigeringsrum samt atelierer og træværksteder.

Det nye City Campus Aalborg er resultatet af Aalborg kommunes store satsning på uddannelse og ligger placeret ud mod havnen mellem to ungdomsboligbyggerier, Utzon Centret og det nye Musikkens Hus af Coop Himmelb(l)au.