Brudflader som inspiration

Forskerne på DTU Campus i Lyngby har fået en ny bygning til arbejdet med geologisk og geotekniske forsøg under afdelingen DTU BYG. Bygningen i glas giver indkig i aktiviteterne.

Akustiklofter fra Troldtekt i uddannelsesinstitution
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect

DTU er et område i konstant forandring og udvidelse. Med den nye bygning 129 har man i designet transformeret de traditionelle glasgange til en egentlig bygning, som samtidig forbinder de teglgule længebygninger (B118 og B119). Med en bygning, hvor begge facader udgøres af glaspartier, signalerer den også en åbenhed, og den synlige, faglige aktivitet er et plus for det levende miljø på stedet.

Bygning 129 er på én gang et nyt svar på stedets arkitektur og stilfærdigt indpasset i det grønne rum og helheden. Laboratoriebygningen er opført med laboratorier ud til glasfacaderne og et mellemliggende rum for færdsel på tværs af bygningen og ned i underetagen via en central trappe.

Ro til arbejdet

Her arbejdes med geologisk og geoteknisk forskning, hvilket stedet også bærer præg af med de mange igangværende processer, man kan se ind til fra gangzonen. Trappen har en blød, gul farve og er det eneste element med farve i det ellers meget enkle laboratoriemiljø. Runde ovenlys over trappen giver en fin variation til rummets belysning. Øvrige materialer er beton, grå linoleum og grå Troldtekt rhombe akustikplader.

Som helhed er der primært anvendt farver og strukturer, som skal give associationer til geologi, jord og brudflader. Troldtekt akustikplader er et produkt med et stofligt udtryk og unikke lydabsorberende egenskaber. Rhombeformen på pladerne giver loftet en særlig karakter, som man kan opfatte som en diskret dekoration eller som en samlende flade, der får laboratorier og gangzone til at flyde sammen.