Dueholmskolen

Mors er den største ø i Limfjorden og rummer både hyggelige byer samt enestående landskaber. Enhver, der har set fotografen Kirsten Kleins naturfotografier er bekendt med den 60 meter høje Hanklit og det dramatiske lys ved kysterne.

Troldtekt Dueholm School
Foto: Thomas Mølvig, architect MAA

I hovedbyen Nykøbing Mors ligger Dueholmskolen, der er en ganske stor folkeskole med 800 elever og et betragteligt opland. Skolen er traditionelt opdelt i Indskolingen, Mellemtrinnet og Overbygningen, og det samlede anlæg fungerer nærmest som en lille by med kvarterer, pladser og indvendige torve.

To byggerier på to år

Dueholmskolen er oprindeligt opført i 1969, men er blevet udvidet adskillige gange siden. Arealet er for nuværende omkring de 10.000 etagemeter, og den nyeste tilføjelse er en ny flot længebygning i to etager mod øst. Den rummer lærerværelse, kontorer og 4 nye klasseværelser, der tilsammen er fordelt på ca.1.100 m².

Den nye bygning er næsten symmetrisk opbygget omkring en central foyer, der også fungerer som passage til den øvrige skole. Til venstre for indgangen ligger administrationen og lærernes faciliteter. Klasseværelserne er placeret mod højre og med fælles opholdsarealer i det dobbelthøje rum ud mod skolegården.

I 2009 blev den nye Overbygning indviet. Den er egentlig en renovering af to eksisterende klassefløje, men ved en flot overdækning af det mellemliggende gårdareal er der samtidig skabt et meget velfungerende indendørs skoletorv. Her er der virkelig plads til store forsamlinger og masser af opholdssteder for de ca. 400 elever i dette afsnit. Udover skoletorvet blev der opført fire nye klasseværelser og samtidig blev de eksisterende lokaler udvidet og opgraderet.

Fornuftige rum

Arkitekterne på de seneste to udvidelser er Arkitektgruppen Limfjorden. De har bygget til med respekt for skala og materialeholdning i det eksisterende, men også med en klar ambition om at skabe noget nyt. Ikke skæve vinkler og krasse signalfarver, men fornuftige rum med højt til loftet.

Overalt i de to byggerier er der anvendt hvidmalet Troldtekt på forskellig måde. Sagsarkitekt Ole Davidsen – Arkitektgruppen Limfjorden – siger:

-”Skolen har gennem de seneste 10 år haft en del ombygninger og tilbygninger, og der har været anvendt flere forskellige loftsmaterialer. Lofterne har jo skullet kunne tilvejebringe en ordentlig akustik, og man har forsøgt med gips akustiklofter og mineralulds akustiklofter. Begge disse typer har ikke været tilfredsstillende i brug, da gipsen ikke gav den forventede akustik, og mineraluldslofterne ikke kunne tåle elevernes til tider hårdhændede behandling. Så ved projektet omkring det nye skoletorv anvendte vi Troldtekt. Det har der været stor tilfredshed med fra alle sider, og det var derfor også vores klare valg i det efterfølgende nybyggeri. Vi synes selv resultaterne er blevet gode. De hvide Troldtekt plader giver et flot neutralt loft, - der dog alligevel har et ganske fint spil. Vore lidt bange anelser om, at lofterne skulle blive for industriagtige er blevet gjort til skamme, - vi er meget tilfredse med resultatet,” slutter Ole Davidsen.