EASV Esbjerg

Moderne tilbygning, der byder velkommen med sin stærke og rolige form.

Troldtekt EASV Esbjerg
Foto: Thomas Mølvig, architect MAA

Esbjerg Studieby ligger blot 10 minutters cykeltur fra centrum. Her er en række uddannelsesinstitutioner samlet, med al den positive synenergi som det naturligt fører med sig. Her ligger også EASV – Erhvervsakademi SydVest - som er regionens største erhvervsakademi - med beliggenhed i både Esbjerg og Sønderborg. Her uddannes bl.a. bygningskonstruktører, datamatikere, laboranter og mange andre faggrupper i et dynamisk og internationalt orienteret studiemiljø.

Stringens og præcision

Ingen tvivl om at det er en bygning, som kan ses på lang afstand. I første omgang er det ikke så meget den stringente form, der fanger blikket, men derimod de knaldrøde facader, som lyser op i de grønne omgivelser. En bred rampe i beton fører op til hovedindgangen fra parkeringspladsen. Det er en flot ankomst, hvor man i roligt tempo nærmer sig bygningen med den meget markante signaleffekt. Gående kan også ankomme via stisystemet omkring bygningen.

Selve bygningskroppen er overraskende enkel i sin udformning. En rektangulær kasse eller et skrin på 20 x 40 meter, der synes at svæve over jorden på grund af den tilbagetrukne sokkel. Detaljeringen er stram og præcis, som det hører sig til ved så nøgtern en hovedform, hvor selv de mindste uklarheder vil stå tydeligt frem og svække helhedsindtrykket. De vandrette vinduesbånd er gennemgående og rammes ind af sorte mellemliggende facadepartier og en rød kantning som afslutning.

En samlende bygning

En stadig større tilstrømning af studerende gjorde det i 2010 nødvendigt med en udvidelse af kapaciteten og en opgradering af de eksisterende lokaler. Rektor Henrik Larsen er glad for de nye rammer og fortæller:

”Vi har fået det byggeri, vi har ønsket os, og som kan medvirke til at vi er bedst muligt rustet mod fremtidens udfordringer. Et byggeri, der falder flot i tråd med akademiets overordnede vision, mission og vores doktrin angående pædagogik og indlæring.”

”Vi ønskede et markant byggeri, der kunne få en rimelig ukendt uddannelsesinstitution gjort mere synlig – kald det bare en brandingeffekt – samtidig med at vi ønskede at holde fast i klasserumsundervisning og nærheden til de studerende. Ydermere fik vi samlet alle medarbejdere i samme område, hvilket vi tror, vil give et bedre samarbejde på tværs af uddannelserne.”

Overskuelighed

Interiøret er tilsvarende enkelt og eksklusivt i sin hoveddisponering. En dobbelthøj foyer tager imod med en bred trappe som en skulptur i rummet. Foyeren er samtidig den fysiske og den visuelle forbindelse til den ældre del af Erhvervsakademiet, der bl.a. indeholder kantine. Trappen fører direkte op til Samlingssalen og undervisningslokalerne på første sal.

Samlingssalen er et stort åbent areal med en let møblering, der nemt kan omgrupperes eller fjernes. Placeringen på 1. sal ved det dobbelthøje rum skaber synergi i forhold til skolens øvrige aktiviteter og i særdeleshed i forhold til klasseværelserne på samme etage. Her udnyttes fællesarealet til studienicher, hvor man kan fordybe sig alene eller i mindre grupper.

I stueetagen er der - udover receptionen - placeret en række lokaler for administration og lærerne på EASV. Her er møderum og tekøkken, samt diverse kontor arealer med adskillelser i glas, som giver et transparent og lyst interiør, - også i midten af den forholdsvis dybe bygningskrop.

Akustik med karakter

Finn Smidt er arkitekt maa og partner i Tegnestuen Mejeriet og han siger om processen: ”Det var særligt spændende at ”brande” EASV med en synlig og markant rød bygning, der på én gang er tro overfor den gamle skoles strukturer og sammenhænge, men samtidig tilfører noget nyt. Sammenhængen er lykkedes funktionelt og arkitektonisk, - sidstnævnte vil i særlig grad komme til udtryk, når de gamle bygninger facaderenoveres efter de foreliggende planer.”

Om den omfattende brug af Troldtekt siger Finn Smidt: ”Tegnestuen Mejeriet har rigtig gode erfaringer med anvendelse af Troldtekt til lofter, som vi efterhånden har anvendt i en række projekter. Vi er rigtig glade for pladernes stoflighed - den rustikke karakter - der giver en fin kontrast til malede overflader og inventar.”

”Troldtektplader giver ro og helhed i loftfladen og lader nemt installationer indpasse sig, uden at forstyrre helhedsoplevelsen. Materialet er ofte konkurrencedygtigt på prisen i forhold til mere gængse systemlofter, hvilket gør det til et valg uden store økonomiske konsekvenser for byggeherren. Vi fik i øvrigt leveret en del af pladerne i specialmål, så de passede til vores gennemgående belysningslinjer i loftet, hvilket sparede kostbar tid på byggepladsen.”