Ellekildeskolen

Troldtekt Ellekilde School
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect MAA

En skole med plads til liv

Sjældent oplever man et rum med så mange kvaliteter. Lyst, venligt, farverigt og funktionelt. Takket være en god akustik fungerer det langstrakte centrale rum i skolen, der både er arkitektonisk velbearbejdet i den store og den lille skala.

Ellekildeskolen ved Sakskøbing på Lolland er en sammenlægning af 3 nærliggende skoler og danner ramme for ca. 400 børn og 75 ansatte. Udefra opleves bygningen som en langstrakt fløj med en central indgang. Fra ankomstsiden er der to etager, mens der kun er 1 etage mod legepladsen bag skolen. Indtrykket er i øvrigt en solid, enkel men farverig skole, der svarer til arkitekternes intentioner og indtrykket af skolen som helhed. Snittet i bygningen med de forskellige etagehøjder giver selvsagt et spændende, omtrent dobbelthøjt rum i fløjens længde. Rummet er belyst fra gavlene, men også fra et højtsiddende, langsgående vindue der giver lys ind på loftsfladen med Troldtekt. Troldtektpladens stoflighed bliver også svagt fremhævet ved denne belysning. Punktvis suppleres rummet med lys fra store ovenlys vinduer på tværs af rummet.

Smarte, røde boxe

Skolen er struktureret så der er et hjemklasseområder i hver ende af bygningen. SFO er placeret ved de yngste børn. Underetagen i øvrigt er indrettet med faglokaler omkring ”torvet” ved indgangen. Ovenpå den ene række af undervisningslokaler er der andre speciallokaler og lærerværelse, m.m.. En meget overskuelig og ligefrem organisering. I det store centrale rum er der tillige placeret fire skulpturelle boxe i en etage. De står løsrevne som objekter i en markant rød farve og er rundede i hjørnerne og opdeler det langstrakte rum i zoner. Boxene rummer toiletter, rengøringsrum og køkken, men også siddenicher på ydersiden. Den ene danner også udgangspunkt for skolens bibliotek med et lille udlånskontor. Boxene er også tilgængelige ovenpå via trapper eller gangbro og bruges til undervisning ved pc’er, gruppearbejde eller leg. Ved at placere disse store, røde rumdelere opstår der nogle mindre rum, der dog fortsat har en kontakt til det store rum. Et skift i skala giver også en mere koncentreret stemning. Den lavere rumhøjde under svalegangen er tilsvarende med til at skabe rum i børneskala.

Det virker jo!

Det centrale torv bruges også til bl.a. spisning, hvor kulørte opstillede møbler næsten bliver dekoration. Torvet er i det hele taget tænkt til at være multifunktionelt og til gavn udenfor almindelig skoletid, for hele bysamfundet omkring skolen. På mange måder opfylder Ellekildeskolen de nye krav til undervisningen. Med de fleksible rammer i det det centrale rum er det muligt at undervise individuelt og i grupper, samtidigt med at alle skolens elever kan mødes i det samme rum. Inspektøren for skolen fortæller fra førstesalens svalegang at akustikken virker overraskende godt. Man kan stå og tale midt i et dobbelthøjt rum uden generende støj. På skolen var de var ellers spændte på om det højloftede rum med små og store grupper børn i leg og undervisning ikke ville gøre det svært at koncentrere sig. Troldtekt lofterne har her altså en vigtig funktion som dæmper på lyden i et stort diffust rum, med i øvrigt kun hårde materialer. Samtidigt giver det en fin kontinuerlighed ned igennem rummet med et homogent loft med et fint spil i de kantede plader. Pladerne er lys, fin. Troldtekt lofterne går igen i alle rum og giver dermed en sammenhæng mellem det enkelte lokale og det centrale rum.