Indlæring kræver: Lys, luft og god lyd

Troldtekt, Engskovskolen
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect MAA

På Engskovskolen lever teorierne op til praksis ! Forbedret indeklima, lysforhold og overflader har faktisk hjulpet skoleeleverne til bedre trivsel og indlæring

Som så mange andre skoler er Engskovskolen sammensat af flere bygninger fra forskellige årtier og derudover tilføjet ombygninger og renoveringer. Den arkitektonisk fragmenterede skole ønskede en bedre helhed og fik derfor udarbejdet en visionsplan.

Nu er den del af skolen, der kaldes Nr. Jernløse omhyggeligt renoveret og energioptimeret og de mange visioner føres efterhånden ud i livet. Udover at bringe bygningen frem til nutidige isoleringskrav mv, har indeklima og belysning haft særligt fokus.

Effektiv ventilation, der reguleres efter temperatur og CO2 niveau forbedrer indeklimaet betydeligt og en mærkbar forskel for eleverne. Men flere andre parametre spiller også ind, når eleverne skal holde koncentrationen hele dagen. Store ovenlys dominerer det centrale skoletorv i bygningen og giver, udover dagslys, en særlig karakter i rummet – som rum i rummet. Også i undervisningslokalerne har et ovenlys langt inde i rummet erstattet nogle mindre ovenlys, der helt ville ”forsvinde” med den øgede isolering på taget. Lysstyrken i belysningsarmaturerne reguleres også efter mængden af dagslys i rummene.

Arkitekt Tanja Jordan fra Rubow Arkitekter fortæller, at en dagslysanalyse ligger til grund for de nye ovenlys, men også en analyse af hvordan rummene fremover skulle anvendes. Troldtekt bliver ofte valgt hos Rubow Arkitekter A/S og på Engskovskolen er det valgt til alle lofter som det varme og træbeslægtede materiale, der sikrer en god akustik i rummene. Loftsfladen udgør nu også en sammenhængende og rolig flade, der er med til at samle skolen og pege på dens fremtidige udformning.