Frederiksborg Gymnasium & HF

En ny selvstændig fløj er et tydeligt signal til omverdenen om, at Frederiksborg Gymnasium er et moderne og udadvendt sted, hvor de kreative fag prioriteres højt.

Troldtekt Frederiksborg Highschool
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Frederiksborg Gymnasium & HF har en lang historie og siden Thomas Kingo tog sin eksamen har mange andre berømte gået på skolen. De nuværende bygninger er fra midt i 1950'erne og ligger ved Teglgårdssøen i Hillerød, men også meget tæt på Hillerød Station. De flotte, røde bygninger rummer mere end 1000 elever og skolen blev udvidet ved at samle de kreative fag i en selvstændig fløj nær indgangspartiet. Bygningen har et flot trappeanlæg i hvid beton og et glasudhæng, der indbyder til ophold for eleverne. En større synlighed præger også bygningens arkitektur, hvor indgangspartiet og gavlen mod vejen er i glas. Også hovedtrappen er placeret i en glasbygning, der samler bygningens to hovedkroppe. Bygningen i øvrigt er opført med mørke teglsten på facaden, der giver en tyngde og stoflighed til udtrykket. De ældre bygninger fra 1950'erne er ligeledes i tegl med fine detaljer, men i den nye, moderne fløj spiller teglen en helt anden rolle.

Ro til undervisning

Indgangsetagen er meget åben med en foyer mod gaden og en stor sal egnet til auditorium eller drama. Foyeren med et flot granit gulv bruges ofte til at udstille elevernes kreative arbejde. Trapperummet er grafisk og inspirerende udsmykket af Kirstine Roepstorff på den hvide væg, der giver rummet sin helt egen identitet. Solgult linoleum er nu et gennemgående gulvmateriale, der flot matcher stolene i undervisningslokalerne. Lofterne er hvide Troldtekt lofter med ventilation. Det betyder at frisk luft strømmer gennem nogle af pladerne og giver et behageligt indeklima uden træk og støj. Samtidig er loftet friholdt forstyrrende ventilationsarmaturer. I gangzonen er valgt små, runde lysarmaturer, mens undervisningslokalerne har større, aflange armaturer. På 1. og 2. etage er der to undervisningsrum på hver etage tilpasset forskellige fag. På 1. sal er der indrettet til medieundervisning med tilhørende seks små redigeringsrum.

Musikken i højsæde

Musikundervisningen er samlet i en selvstændig side-fløj koblet på 1. sal, hvor terrænet går op til. Den mindre bygning er udformet med skæve vinkler, hvilket har betydning for lyden i rummene, men er samtidigt klædt i skifer for at understrege dens selvstændighed. Her er både indrettet et stort lokale for en klasse, men også mindre øvelokaler med instrumenter. Musikundervisningen er også adskilt fra den øvrige fløj for at isolere lyden. Her er også anvendt Troldtekt lofter i det omfang, der har været behov for den korrekte dæmpning af lyden. Igen er den indbyggede ventilation en fordel, i det den er meget støjsvag. På mange måder er bygningen fint og tidssvarende indrettet til de særlige behov de kreative fag har. Arkitekturen er indvendig meget enkel og rolig med ensartede flader, der giver plads til lyd og billeder. Virkemidlerne er få med det gule gulv og store vinduespartier, der giver rummene en foranderlighed. Stoflige flader som tegl og Troldtekt overfor glas er også et velkendt arkitektonisk tema i nyere byggeri, der i Frederiksborg Gymnasium er meget præcist og en væsentlig del af husets udtryk.