Nybygget folkeskole med fokus på ’den lille skole i skolen’

Frederiksværk Skole forener elevers behov for mindre enheder med vedligeholdelsesfrie materialer og et sundt indeklima. Kjaer & Richter har tegnet skolen, hvor Troldtekt lofter i lys natur indgår i designet.

Troldtekt akustiklofter er det naturlige valg til at sikre god akustik og et sundt indeklima i skoler og uddannelsesinstitutioner

Halsnæs Kommune har foretaget den største anlægsinvestering i kommunens historie med 133 millioner kroner til en ny folkeskole, Frederiksværk Skole. Den gamle skolebygning i Frederiksværk var nedslidt, og omkostningerne ved en renovering var på niveau med at bygge en ny skole. Derfor faldt valget på en ny folkeskole efter nutidens krav og standarder.

Tegnestuen Kjaer & Richter har tegnet Frederiksværk Skole, der stod færdig i begyndelsen af 2023, og skolen var desuden blandt de nominerede til prisen som Årets Skolebyggeri 2023.

Skolebygningen strækker sig over 6.650 kvadratmeter og har plads til elever fra 0.-9. klasse, fordelt på to spor, samt en multisal, integreret SFO og klub.

Arkitektonisk er skolens rumlige disponering, sammenhæng og nærhed en stor styrke. Hvor faciliteterne og faglokalerne lå mere løsrevet på den gamle skole, samler den nye skole alle funktioner i én bygningskrop. Den nærhed gør, at værkstedsfaciliteterne og lokalerne i langt højere grad kan inddrages i alle fagene og understøtte den praksisnære undervisning inde og ude, siger Malene Drasbek, arkitekt MAA, sagsarkitekt og faglig leder for Pædagogik og læring hos Kjaer & Richter.

 

Skole i større og mindre skala

Malene Drasbek fortæller, at en af designovervejelserne omkring Frederiksværk Skole handlede om at give eleverne et stærkere tilhørsforhold til det sted, de bruger rigtig mange timer af dagen.

Derfor har Kjaer & Richter fokuseret på at skabe ’den lille skole i skolen’, hvor elever tydeligt kan aflæse de tre trinområder; indskoling, mellemtrin og udskoling. Hvert trinområde har sin egen indgang og fællesområde med direkte tilknytning til deres basislokaler, faglokaler og værksteder.

Trinområderne fungerer som mindre enheder og er i skala og rumlige sammenhænge tilpasset, så de understøtter behovet for overskuelighed, tryghed og muligheder for de respektive aldersgrupper, siger Malene Drasbek.

Fællestorvet i midten af bygningen er det centrale omdrejningspunkt for skolen:

Fællestorvet skaber en blød overgang fra den offentlige zone med udadvendte og tværfaglige aktiviteter til de mere tilbagetrukne læringsmiljøer. Som en samlende rumlighed binder torvet trinområderne sammen i et naturligt flow, hvor husets brugere mødes på kryds og tværs af alder og faglighed.

Frederiksværk Skole er også tænkt som et lokalt kraftcenter, som åbner sig mod lokalmiljøet med diverse aktiviteter.

 

Varme og stoflighed med Troldtekt

Skolen har et fleksibelt design, som er bygget op omkring bærende facader og gangvægge med så få indvendige stabiliserende vægge som muligt. Det sikrer den størst mulige fleksibilitet og mulighed for tilpasning i fremtiden.

På Frederiksværk Skole er der også tænkt i at skabe et sundt indeklima og gode dagslysforhold samt i materialer, der kræver lidt vedligehold.

Der er designmæssigt arbejdet med synlige, rå og umalede betonelementer, som samtidig sparer ressourcer på maling og drift. Vi har i den sammenhæng haft stort fokus på også at tilføre en naturlig stoflighed og varme til rummene og samtidig anvende robuste materialer, der kan tåle den daglige brug året rundt. Netop derfor har vi valgt trælister som delvis akustikbeklædning på væg og Troldtekt i lys natur, der både skaber en behagelig akustik samt på fin vis kontrasterer og komplimenterer den rå beton.