Renovering giver bedre trivsel

Gl. Lindholm skole i Nørresundby har gennemgået en renovering og modernisering, der sikrer eleverne et bedre indeklima og et fornyet læringsmiljø.

Loftsbeklædning med akustikplader fra Troldtekt i skolebyggeri

Aalborg Kommune har valgt at gøre en stor indsats for at forbedre særligt indeklimaet i skolens mellem – og udskolingslokaler samt udvalgte faglokaler og personalerummet. Alle undervisningsrum har fået mekanisk ventilation, en Airmaster-løsning, som sikrer et luftskifte i de enkelte rum og dermed bedre fysiske forhold for eleverne.

I projektet har man også fra start integreret akustikløsningen, således at den er en del af rummenes nye helhed og udtryk. Det er blandt andet gjort ved at anvende hvid Troldtekt akustik Plus i lofterne, som er effektiv lydabsorbering. Akustikløsningerne betyder dermed, at eleverne ikke trættes unødigt af støj. Belysningen af lokalerne er også forbedret.

 

Langsigtede løsninger

Hos ERIK arkitekter i Aalborg er de ofte involveret i renovering af skolebyggeri, og de kender til løsninger med at bevare og renovere bygninger, frem for at nedrive bygninger. Det kan selvfølgelig være kompliceret at indpasse eksempelvis ventilation i ældre bygninger, men omvendt er Gl. Lindholm skole fra 1950’erne som udgangspunkt opført i solide materialer og passer ind i sine omgivelser.

Ved valg af de nye materialer, har det været prioriteret, at produkterne er bæredygtige og har lang levetid. Det har været et ønske at skabe sammenhængende læringsmiljøer, og man har ved renoveringen også moderniseret indretningen, således at rammerne er egnet til differentieret læring. Det er blandt andet sket ved specialdesignede møbler til gruppearbejde og fordybelse.