Gode rum til en god uddannelse

Under mottoet "Gode rum til en god uddannelse" har Corvey-gymnasiet i Hamborg-bydelen Lokstedt gennemgået en større renovering.

Loftsbeklædning med akustikplader fra Troldtekt i kontorbyggeri
Foto: Torben Weiß

I mellemtiden er Corvey-gymnasiet blevet en af de mest eftertragtede skoler i Hamborg, og med 195 elever på 5. årgang havde skolen flest nye indskrivninger i skoleåret 2018/2019. Demokrati, kreativitet og sundhed vægtes højt på skolen og er særligt i fokus. Desuden arbejder skolen med det såkaldte lærerrumssystem, hvor hver enkelt lærer har fået tildelt sit eget undervisningslokale, og eleverne kommer "på besøg" hos lærerne.

Klimabevidsthed belønnes

Gymnasiet har siden 2016 sat sig det mål at reducere CO2-udledningerne med to procent om året. Renoveringen af gymnasiets afdeling for 12. årgang afsluttedes i 2012, mens energirenoveringen af "Kreuzbau" blev færdiggjort i 2019.

Ud af de 413 skoler i Hamborg modtog Gymnasium Corveystraße sammen med yderligere 63 skoler også i år et såkaldt "klimaskole"-certifikat. Samlet har skolerne i det seneste år reduceret CO2-udledningerne med 900 tons. Det er lykkedes Gymnasium Corveystraße at leve op til mere end 90 procent af sin konkrete plan for klimabeskyttelse, der beskriver, hvordan de fastlagte målsætninger nås på kort, mellemlangt og langt sigt.

Gammel facade med moderne udtryk

Kreuzbau-facaden har fået en energimæssig opgradering ved at udskifte de gamle vinduer med nye, der opfylder de gældende markedsstandarder. De oprindelige solafskærmningslameller i beton er blevet erstattet af nye i aluminium. De murværksfacader, som blev vurderet til at være af tilstrækkelig kvalitet, er blevet renoveret, og vinduesbrystningerne, som allerede var blevet efterisoleret før renoveringen, er blevet malet i farven antracit, mens murpillerne nu er blevet hvide. På den måde er det lykkedes arkitekterne Tommy Müller og Nathalie Dudda (tun-architektur, Hamborg) at bevare eksisterende facadeelementer og skabe et moderne udtryk, samtidig med at den oprindelige facadestruktur er blevet genskabt.

Bygningens rum og gange, som tidligere ofte virkede trange og mørke, er nu lyse og rare at opholde sig i. Vægge og lofter stråler behageligt hvidt, mens enkelte farvede flader udgør forfriskende farvekontraster og samtidig fortæller, hvilken etage man befinder sig på.

Som standard er klasseværelserne nu indrettet med både interaktive whiteboards og topmoderne ventilations- og belysningssystemer. Lysarmaturerne er integreret i lofterne.

Arkitekterne har opfyldt bygherrernes særlige krav til optimeret akustik i klasseværelserne og i de store trapperum, der ofte benyttes som opholdsrum, ved hjælp af Troldtekt akustikplader. De sikrer på en og samme tid reduceret efterklangstid, et sundt indeklima og effektiv brandbeskyttelse.