Nyrenoveret skole med fokus på både læring og miljø

Hålabäcksskolan er blevet renoveret for at sikre kapacitet og gode læringsmiljøer til de mange grundskoleever i Kungsbacka. Hålabäcksskolan har med miljøvenlige valg opnået en Miljöbyggnad Silver-bæredygtighedcertificering.

Foto: Bara Bild

Hålabäcksskolan i Kungsbacka fra 1960'erne var efterhånden blevet en nedslidt skole, hvor både ventilationen, de tekniske installationer og tilgængeligheden trængte til et løft. Derfor igangsatte Kungsbacka Kommune en totalrenovering, der begyndte ved årsskiftet 2019 og stod færdig i sommeren 2021. Imens renoveringen stod på, blev elever undervist i midlertidigt opførte pavilloner på fodboldbanerne.

Førhen har Hålabäcksskolan kun huset 5.-9. klasser, men fremover er der også plads til 4. klasserne, og der bliver plads til indskolingen i Sommarlust, som ligger ved siden af skolen. Elevantallet stiger derfor fra 320 til 540, hvilket er med til at imødekomme efterspørgslen på børnehaver og skoler i centrum af Kungsbacka.

Fokus på bæredygtige materialer

Til lofterne på Hålabäcksskolan er der monteret 1.400 kvadratmeter Troldtekt akustikplader i lys natur. Det er med til at skabe et behageligt lydmiljø, hvor elever og lærere bedre kan koncentrere sig. Akustikpladerne bidrager desuden til rummenes klare og indbydende arkitektur, hvor dagslyset også spiller en stor rolle.

Hålabäcksskolan har opnået bæredygtighedscertificeringen Miljöbyggnad Silver. Troldtekt bidrager til pointene i certificeringen, blandt andet fordi akustikpladerne er certificeret efter de førende standarder for bæredygtig skovdrift – og dokumenteret bidrager til en cirkulær økonomi.

>> Læs her om Troldtekts certificeringer indenfor bæredygtig skovdrift

En skole med nærhed

Renoveringen har resulteret i læringsmiljøer, som er baseret på forskning, og som svarer til nutidens behov, hvor både elever og lærere trives. De forskellige klassetrin samles i forskellige såkaldte "hubs", hvor hver klasse har deres klasserum.

Her er elever og lærere tæt på hinanden i løbet af hele skoledagen, og klasselokalerne kan bruges på forskellige måder afhængigt af fagene. Samtidig er der mulighed for at tilpasse lokalerne til elevernes behov.

Derudover er der blevet arbejdet med tilgængelighed på en mere tidssvarende måde, end hvad der var muligt i de gamle lokaler.