Høng Skole

I det nye skolebyggeri ved Høng skole er der lagt stor vægt på elevernes trivsel. Glade farver, runde former og masser af dagslys underbygger oplevelsen af det fine skolemiljø og indeklima.

Troldtekt Høng Skole
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect MAA

Høng skole voksede ud af sine rammer og måtte igennem en periode med pavilloner til undervisning og tilhørende kaos. Men den nye 4-sporede overbygningsskole står nu funklende klar og begejstringen er til at mærke. Skolen har ikke bare fået nye lokaler, men en levende, farverig bygning, hvor dagslyset præger alle rum og giver en tilstedeværelse i rummene. Bygningen er i 2 etager udover kælder og er organiseret helt enkelt med en undervisningsfløj i orange inde og ude og en rød - også inde og ude. Genkendeligheden er der lagt vægt på, og står på den måde i stor kontrast til de traditionelle skolebygninger ved Høng skole. Mellem og i forlængelse af de kulørte bygninger er placeret sorte bygninger, der i virkeligheden er 3 nuancer af grå. Her er faglokalerne samlet, henholdsvis til sciencefagene, der primært henvender sig  overbygningen, og faglokaler til værksted og designfagene, der primært henvender sig til de yngre elever. Udover undervisningslokaler, er der indrettet en del faglokaler, et åbent caféområde, pædagogisk udviklingscenter og center til specialundervisning. Skoleadministrationen og andre rum for personalet er også samlet i den nye bygning. Bygningens struktur er tegnet, så en fremtidig tilbygning er lige til.

Farver taler eget sprog

Ved hovedindgangen møder man et rundt vindfang i glas, hvor skoene parkeres. Runde, røde cirkler på gulvet understreger, at vi er i den røde bygning. Den klare, røde farve går igen i udvalgte vægpartier. Gangmiljøet er åbent og rumligt varieret som et gadeforløb. Lyset kommer både ovenfra og fra store vinduespartier. Musikken strømmer fra det som viser sig at være et centralt caféområde, der åbenlyst kan anvendes til mange formål. Her er det et organisk formsprog, der giver de flotte rammer for det dobbelthøje samlingsområde, med trappen som det centrale element. Omkring undervisningsfløjene er trappen også et samlende element, hvor der opstår en flot åbenhed mellem etagerne. Ovenlys i overetagen fordeler sig helt ned i underetagen via trappen. Her går den røde og orange farve også igen som markører af et vigtigt punkt i huset. Farver er anvendt til genkendelighed og orientering, men giver naturligvis også liv og farve særligt på gråvejrsdage. På lamper og skabe er der også brugt farve, men her er hele paletten i brug.

Lofter giver rummet identitet

Det cirkulære motiv går igen i bygningen som et grafisk element. I gangzoner og fællesarealer er der store, cirkulære ovenlys, der giver et behageligt og diffust lys, som et fint supplement til de store vinduespartier. Cirkelmotivet er gentaget flere steder, bl.a. i runde belysningsarmaturer, der elegant er strøet ud over loftsfladen i gangarealerne og giver rummene en identitet, der adskiller sig fra undervisningslokalerne. Gangarealerne bliver et flydende, men klart sammenhængende rum, der er meget foranderligt p.g.a. dagslyset. Flere steder i gangarealet er der indrettet nicher til ophold og læsning. Troldtekt natur er anvendt som loftsmateriale i alle rum og giver en rolig og samlende loftsflade. I undervisningslokalerne er der desuden indrettet med Troldtekt belysning. En langstrakt armatur, der naturligvis passer ind i formatet og giver en arkitektonisk og harmonisk loftsflade. Undervisningslokalerne er også meget lyse med vinduer og døre både til det fri og glaspartier ved indgangen til lokalet. Der er tydeligvis lagt vægt på at undervisningslokalerne er mindre "kulørte" og mere enkle.

Troldtekt skaber ro i et livligt hus

Arkitekt Lone Køhler fra Hou + Partnere Arkitekter A/S fortæller, at Troldtekt er valgt p.g.a. den rolige og stoflige overflade, men selvfølgelig også fordi den akustiske virkning er ret effektiv. Børnenes trivsel og indlæring hænger tæt sammen med det fysiske miljø og herunder lydniveauet i rummene, både undervisningsrum og fællesarealer. Høng skoles nye bygning er opført som lavenergibyggeri med fuld styring på lys, luft og varme. Det er god fornuft at tilpasse energiforbruget til det reelle behov, men også at arbejde med nogle materialer, som Troldtekt, der er indeklimamærket og fremstillet af naturprodukter. Troldtekt lofterne og de mørke linoleumsgulve danner tilsammen en rolig og sammenhængende skolebygning, hvor farver og cirkler arkitektonisk giver identitet og genkendelighed på en venlig og legende facon. Samme gestus er i spil udenfor, hvor uderummene er designet, så de funktionelt hænger direkte sammen med de indendørs aktiviteter. Arkitektfirmaet Hou + Partnere A/S har været totalrådgivere på projektet og har derudover stået for indretningen og landskabsbearbejdningen. Således er det smukt lykkedes at forene de arkitektoniske idéer inde og ude og skabe et inspirerende og fremtidsorienteret byggeri.