Tilbygninger giver campus miljø

Horsens Gymnasium & HF har fået en større tilbygning, der på prisværdig vis har omdannet uddannelsesstedet til en vellykket campus med forbundne mindre bygninger i en flot helhed.

Foto: Martin Schubert

De ældste bygninger er fra 1940 og har dannet afsæt for de følgende tilbygninger. Senest er der tilføjet en todelt bygning med faggrupper i kreative fag og samfundsfag. Den eksisterende, men nyere bygning med science er blevet forlænget, hvormed den spejler den modstillede bygning i længde.

Derudover er der tilføjet flere idrætsfaciliteter. Horsens Kommunes Arkitekturpris 2022 blev givet for den fine tilpasning til omgivelserne og den campus stemning, som de nyere bygninger er med til at skabe rum for. Bygningskroppene er forbundet med glasgange i 1. sals højde, mens det på gadeniveau er muligt at mødes på blandt andet siddetrapper.

Nordisk tone

Den nye klyngestruktur med faggrupper er organiseret omkring fagtorve, hvor eleverne kan arbejde i mindre grupper. Til de kreative fag hører et stort fællesrum med et panoramavindue til den centrale gårdhave. Fællesrummet er meget fleksibelt men udmærker sig især ved at være et stort, lyst og luftigt rum, hvor mange elever kan samles til arrangementer. Lodrette trælister er et gennemgående arkitektonisk element omkring de dobbelthøje rum og trapperne. Ved fagtorvene er også anvendt genbrugte teglsten, der ligesom træet giver varme og stoflighed til rummene.

Troldtekt i en hvidmalet version, er anvendt på alle lofter (vægge i idrætshal) og giver derved både en god akustik og en fin sammenhæng mellem rum og etager. Arkitektonisk har C.F. Møller Architects ramt den nordiske tone med det enkle, robuste materialevalg og et formsprog, der både rummer det stringente og nogle mere organiske linjer, som i fællesrummet.