Respektfuld renovering

Kirkebjerg Skole i Vanløse har siden opførelsen af de ældste bygninger fra 1943 været igennem talrige udbygninger. En gennemgribende renovering og modernisering har sikret en energioptimering, nye funktioner og læringsmiljøer - alt sammen på en smuk og respektfuld måde.

Troldtekt, Kirkebjerg Skole
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Indgangen til skolen sker via den bevaringsværdige hovedbygning med en meget elegant aula i tre etager. Denne bygning fra 1943 er meget nænsomt renoveret blandt andet med henblik på bedre udnyttelse af gangarealerne. Mange af skolens øvrige lokaler ligger omkring hovedbygningen i selvstændige bygninger, inklusiv en hel ny bygning på den anden side af skolegården. Det er KANT arkitekter, der står bag den omfattende ombygning, genopretning, energirenovering, indeklimaforbedring og klimatilpasning. Netop undervisningsbygninger er et af arkitektfirmaets specialer.

Forbedret akustik med Troldtekt

Mange af faglokalerne har trængt til en grad af renovering, herunder skolens to gymnastiksale og tilhørende omklædningsrum. Her er nu lofter og delvist vægge med Troldtekt i lys natur, der passer fint ind i både rummets arkitektur og funktion. Omklædningsrummene har fået et flot løft med nye klinker, Troldtekt lofter samt inventar og fremstår nye og indbydende. Faglokalerne med håndværk & design og sløjd har også fået forbedret akustikken med Troldtekt lofter. Belysningen er fint indpasset i lofterne, hvorved loftet fremstår som en helhed. Renoveringen af hver enkelt bygningsafsnit er foregået med forståelse for bygningens materialitet, så resultatet både er æstetisk og funktionelt.