KKG

Opgaven lød på at sammenbygge et gymnasium og en teknisk skole. To bygninger skulle blive til én og to uddannelseskulturer skulle dele faciliteter. En stor arkitektonisk udfordring, der elegant og simpelt er løst ved at lade de to fløje bogstaveligt overlappe hinanden.

Troldtekt KKG
Foto: Tommy Kosior, Troldtekt A/S

Grafisk og kulturelt sammenflet

Opgaven lød på at sammenbygge et gymnasium og en teknisk skole. To bygninger skulle blive til én og to uddannelseskulturer skulle dele faciliteter. En stor arkitektonisk udfordring, der elegant og simpelt er løst ved at lade de to fløje bogstaveligt overlappe hinanden.
De to skoler i Kristiansand er bygget vinkelret på hinanden og fungerer uafhængigt af hinanden. Ved en fysisk sammenbygning var det oplagt at forlænge de to skolebygninger, hvorved der ville opstå en ret vinkel med de fælles faciliteter. For at undgå den meget mekaniske løsning, der ikke nødvendigvis bringer de to kulturer sammen, har det vindende forslag tænkt videre og ladt bygningerne i højere grad overlappe hinanden. Et dobbelt overlap griber også ind i de indvendige flader, hvor et helt konkret sammenflet giver huset en ny arkitektonisk identitet med horisontale bånd, der fletter ind i de eksisterende fløje.

Dansk tilgang til opgaven

Arkitektkonkurrencen var indbudt med fem deltagere heraf én dansk. Den danske tegnestue CEBRA vandt netop projektet på at se hvad den egentlige opgave var - at forene to skoler. CEBRA har eksisteret siden 2001 og har i den periode tegnet mange undervisningsbygninger, og i øvrigt beskæftiget sig med stort set alle skalatrin med en meget åben tilgang. Det unge arkitektfirmas entusiasme blev bl.a. påskønnet i 2008, da de modtog Nykredits Arkitekturpris for deres fornyelse af den danske arkitekttradition. Om projektet KKG i Kristiansand fortæller arkitekt Mikkel Frost fra CEBRA:
-Vi har kunnet registrere at rummet bliver brugt og fungerer utrolig godt. Når man sidder ved tegnebordet forestiller man sig at brugere opfører sig på bestemte måder og har bestemte præferencer, men det er først når bygningen står der man ved om ens antagelser er korrekte. Derfor har det været næsten en lettelse at se rummet til translokation, hvor familie og venner kommer for at se eksamensbeviset blive overrakt, høre taler og nyde elevernes musikalske underholdning. Og det har været godt at se eleverne til daglig, hvor de sidder fordybet i lektier ved bordene eller hænger ud på den lange trappe.

Lydabsorberende lofter

En af årsagerne til at de nye rum succesfyldt fungerer til både lektier og musikalske underholdning, er den rigtige akustik, der her primært skyldes designet i rummet med Troldtekt. Troldtekt's overflade er eminent til absorbering af lyd og anvendes ofte i undervisningssammenhænge, hvor det er afgørende for indlæringen, at eleverne ikke forstyrres af støj. CEBRA har anvendt Troldtekt hyppigt i deres byggerier, fra sportshaller til børnehaver og tøjbutikker. Troldtekt fremstilles i Danmark af dansk træ og cement og med flere typer overflader og alle tænkelige farver. Her i skolebyggeriet er kombineret tre forskellige nuancer til at understrege idéen om overlappende bånd.

Plads til at mødes

Den adderede sammenbygning rummer en stor kantine for begge skoler, der også kan bruges til store samlinger. En stor siddetrappe udgør en væsentlig del af rummet og giver udover siddepladser, mulighed for den mere sociale sammenfletning og forening af de to skoler. Herfra kan de studerende se ud mod et grønt område mod syd. Trappen fungerer også som en graduering af terrænet ved bygningerne og er med til at udtrykke idéen om horisontale bånd, der glider sammen. I tilbygningen er også placeret et fælles auditorium og et bibliotek på den overliggende balkon. Overlappet, de kontinuerlige liner i byggeriet er udvendigt udtrykt ved store udhæng og en bearbejdning af ankomstfladen til henholdsvis indgang med parkering mod syd og en udvendig siddetrappe med ophold mod øst. Horisontale facadebånd er også tænkt sammen i dynamiske overlap.

Bånd der binder sammen

Skolens nye centrum har et stærkt grafisk udtryk, der trækker spor ind i de eksisterende fløje. Det sker ved at nye Troldtekt loftsplader fortsætter fra den nye bygningsdel til den eksisterende. Loftspladerne er kombineret i flere gråtoner, der løber som parallelle bånd over lofterne, der også har forskellige belysningsarmaturer. Tilsvarende udtrykker mørke og lyse gulvflader både nogle flotte kontraster og angiver nogle orienteringer i rummene. Det fine samspil mellem bygningens flader giver en meget flot sammenhæng og balance mellem gulvenes hårde, reflekterende flader og Troldtekt lofternes lydabsorberende og mere stoflige overflade. Som en ekstra finesse i projektet har arkitekterne ladet sig inspirere af den beat-kunst, der hænger på skolens vægge. Den stribede stilart indbyder til legen med alle fladernes farver og overflader og giver den "nye" skole et levende og legende præg, der forhåbentlig giver de studerende motivation til at lære.