Klostermarkskolen i Roskilde

Oprindeligt blev bygningerne tegnet af den verdensberømte arkitekt Henning Larsen, der i 1960 vandt konkurrencen om en ny skole i det nordlige Roskilde.

Troldtekt Klostermarkskolen Roskilde
Foto: Thomas Mølvig, architect MAA

Det var hans første vinderprojekt i en ekstraordinær karriere, og dengang var skolens arkitektur fremsynet betonbyggeri i ét plan med flade tage. Dagslyset var højt prioriteret i alle lokaler og en central korridor bandt grundplanen sammen på en fin måde.

De første elever tog Klostermarkskolen i brug i 1963, og den fungerede upåklageligt i mange år. Omkring årtusindeskiftet - efter 40 års tro tjeneste - var bygningen imidlertid ved at være nedslidt og betonen i dårlig forfatning. Derfor besluttede byrådet i 2010 at skolen skulle totalrenoveres og genopstå i en ny og mere tidssvarende version. Det var nødvendigt at gå radikalt til værks og i 2013 begyndte nedrivningen af næsten halvdelen af de 12.000 m2 bygningsmasse.

Nu er skolen fuldstændig forvandlet. Omkring 4500 m2 er nybygning og resten er renoveret. Udadtil fremstår skolen meget mere synlig end tidligere og med et mere varieret facadeudtryk. Hovedindgangen er flyttet og indrammes af en tilbygning i to etager Den nye fløj omkranser skolegården og vender ud mod det store grønne område, der knytter sig til skolen mod sydvest.

Målet har været at skabe en mere helstøbt skole, hvor et inspirerende og dynamisk læringsmiljø kan udvikle sig. JJW Arkitekter formulerer det på denne måde: ”Ved at tænke skolen som en by med et centralt torv og små lokale pladser har vi skabt både et fællesskab, der omfatter hele skolen og små lokalmiljøer omkring de forskellige alderstrin.”