Køge Handelsskole

Køge Handelsskole stod atter overfor en udvidelse. Nybyggeriet er blevet et moderne, nyt ansigt for skolen udadtil.

Troldtekt Køge Business College
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect MAA

Witraz arkitekter har været i en tæt dialog med handelsskolen for at finde den rigtige løsning til nybyggeriet, både i forhold til et moderne læringsmiljø og nogle fleksible fysiske rammer. Den nye "fløj" på 3600 kvm, er koblet direkte på den eksisterende hovedfløj på en måde, der sikrer et naturligt flow for de studerende og fornemmelsen af rum i den nye fløj slåes an. Af terrænmæssige årsager ligger bygningerne lidt forskudt på hinanden, hvilket man dog ikke oplever indendøre. Bygningen er tilpasset området ved at være næsten i samme højde med den eksisterende rødstensbygning ved sammenbygningen, mens den gradvist bliver højere mod gaden, hvor den opleves anderledes markant. Terrasseringen af huset giver selvsagt terrasser, man har glæde af på de øverste etager, hvor der er indrettet kursusvirksomhed. Samtidigt giver terrasseringen en fin dynamik til den meget markante facade.

Nyt centralt mødested

Handelsskolen nybyggeri er udformet efter en ny form for indlæring, der i mindre grad foregår i klasselokalerne og i højere grad gruppevis i fællesarealer med varierende indretning. Det har betydet, at fordelingen mellem undervisningslokaler og grupperum er 50 / 50. Gangzonen er udvidet med et fleksibelt areal, hvor de studerende kan arbejde selvstændigt eller gruppevis. Her er store vinduespartier til skolens ankomstområde mod øst, der giver en særlig stemning til rummet også når den gule solafskræmning er kørt ned. Også ved sammenbygningen er der opstået et stort fællesareal særligt omkring en amfitrappe med kulørte hynder, der både egner sig til studier og pauser. Omkring trappen er der store vinduespartier på begge sider af rummet og mindre ovenlys, der til sammen gør rummet til et spændende og centralt sted på skolen.

Miljøtænkning i praksis

Udover at arbejde intens med indlæringsformen i den nye handelsskole fløj har miljøet spillet en afgørende rolle. Witraz har også en del erfaring fra renoveringsopgaver og fra den sammenhæng brugt deres erfaringer omkring bygningers potentiale. Arkitektfirmaet har i dette byggeri søgt at skabe nogle rammer, der har en optimal anvendelighed på lang sigt. Arkitekt Sidsel Blegvad, ved Witraz, kalder det langdistance bæredygtighed, hvorfor man har valgt at opføre bygningen som en plade / søjle konstruktion. Derved er ingen vægge, inklusiv facaden, bærende og etagerne kan frit indrettes. Alle vægge kan rives ned og huset kan i princippet indrettes til helt andre formål. Derfor har man til facaden også valgt en let, udskiftelig løsning med fiberbetonplader. Undervisningslokalerne er placeret mod vest og får derved minimal solindfald, hvilket igen reducere bygningens behov for køling. Auditoriet er placeret nederst i bygningen, ud mod gaden og markerer med sine skråtstillede "facadevinger" en anden funktion, samtidigt med at det arkitektoniske fungerer flot i facadens helhed og overgangen til terrænet. De skråtstillede vægge fungerer sådan inde i auditoriet, at de forhindrer lyden i at blive kastet tilbage som et ekko.

Helt igennem Troldtekt

Handelsskolens lyse og åbne studiemiljø understreges af de hvide Troldtekt lofter, der er ideelle til at opnå den rette akustik i både undervisningslokaler og de mere åbne arbejdsrum. Med en bæredygtig tankegang var valget af Troldtekt lofter lige for, fortæller Sidsel Blegvad. " Troldtekt er hvad det er - og er et enkelt og ærligt materiale", fortsætter hun. De hvide lofter giver en fin sammenhæng mellem de forskellige typer rum, mens gulvet differentierer mellem færdselszoner og arbejdszoner i to grå nuancer. En fin detalje, der er yderligere fremhævet ved amfitrappen. Her er opholdsområdet i beton, mens trappen ned langs er delikat udført i træ.