Fortiden og nutiden spiller sammen

Det rytmiske konservatorium ligger på Holmen i et spændende miljø i en kombination af nyt og historisk byggeri. Stedet har sin helt egen identitet knyttet til de smukke omgivelser og er indrettet med musikernes akustiske krav for øje.

Troldtekt, Holmen campus for music etc.
Foto: Poul Petersen & Helene Høyer Mikkelsen, architect

Søværnet havde til huse på Holmen i en lang periode, der sluttede omkring 1990. Bygningerne blev opført omkring en central akse, som stadig er hovedfærdselsåren på Holmen. Mange af bygningerne er i dag fredet og konverteret til andre formål.

Orlogsværftet fra 1866 er i dag indrettet til Rytmisk Musikkonservatoriet, hvor det har været prioriteret at synliggøre konstruktionen og bevare mange spor fra bygningens oprindelse. For eksempel er der i motorværkstedet i dag en mindre koncertsal, hvor murstenene er afrensede, og der er loft til kip.

CUBO arkitekter har stået for projektet som helhed og dermed for både konvertering og de nye, adderede bygninger. De nye fløje er i sit eget, moderne udtryk og er også i højere grad orienteret mod det bløde landskab ved kanalen.

Akustik i alle detaljer

I både Rytmisk Musikkonservatoriets ældre, fredede bygninger og i de nye bygninger er akustik et gennemgående tema for bygningernes udformning og indretning. I de nye bygninger er vægge skråtstillede for at forhindre lydens forstærkning og ventilation ført udenfor bygningskonstruktionerne.

På alle lofter er der monteret Troldtekt akustiklofter, som fungerer som lydabsorbenter i øverum, koncertrum og fordybelsesrum og giver en rumlig sammenhæng mellem alle bygningsdele. I de store, industrielle rum er der valgt Troldtekt i grå natur, som falder naturligt ind i de øvrige, rustikke materialer.