Ladelund Efterskole

Hovedparten af Ladelund Efterskole fremstår som klassiske rødstensbygninger fra begyndelsen af 1900-tallet og udgør et markant hele. Nu har skolen fået en ny charmerende sal, der med enkle midler opfylder sin funktion og samtidig er en utrolig behagelig arkitektonisk oplevelse.

Troldtekt, Ladelund Independent Boarding School
Foto: Thomas Mølvig, architect MAA

Det er Tegnestuen Mejeriet i Kolding, der har tegnet den nye spisesal. Arkitekt maa og partner Finn Smidt fortæller:

”I 2007 udarbejdede vi en helhedsplan for Ladelund Efterskole. I denne plan blev der udpeget to steder, hvor den nye sal kunne placeres. Efter en række afvejninger blev det besluttet, at den skulle ligge i direkte forbindelse med hovedbygningen i røde tegl fra 1896. Det var rationelt i og med at skolens køkken og den gamle spisesal allerede lå i hovedbygningen. Samtidig ville den nye pavillon blive en del af den attraktive park mod øst.

Den nye spisesal er designet som en let bygning i sortmalet træ og med en cirkulær grundform, der distancerer sig fra hovedbygningen, men samtidig understreges tyngden af det murede hus. De to bygninger har hver sin klare identitet og konkurrerer ikke med hinanden, selvom de er sammenbyggede. En mellemgang i glas er bindeleddet mellem nyt og gammelt.

Spisesalen er trukket lidt tilbage i forhold til pladsen foran hovedbygningen, men ligger med udsigt mod parken og med direkte adgang til det grønne. Spisesalen opleves som et levende rum med tæt kontakt til omgivelserne. Vinduer er i forskellige størrelser og placeret så de skaber kontakt med omgivelserne, både til forpladsen og til parkens træer. Et stort ovenlys midt i rummet sikrer tilstrækkelig dagslys og giver karakter til selve bygningen.

Interiøret har et varmt udtryk, godt med dagslys og en fremragende akustik, så rummet også kan anvendes til kulturelle arrangementer. Et rum der signalerer liv, men også udstråler en afslappet og behagelig stemning egnet til dagens pauser.

Troldtekt til lofterne anså vi som et naturligt valg, da materialet - udover den gode akustik - også understøtter det lyse indtryk, samtidig med at det giver en fin kontrast til væggenes træpaneler og det mørke linoleum.”