Lisbjerg Skole

Idéen omkring skolen som omdrejningspunkt for en ny bydel har resulteret i et meget dynamisk og spændende projekt, hvor der er tænkt over sansernes betydning for indlæring. Smukke farver, sunde materialer og et godt indeklima med Troldtekt ventilation er blot eksempler.

Troldtekt Lisbjerg School
Foto: Thomas Mølvig, architect

Skolen i Lisbjerg nord for Århus er ikke bare en helt ny skole, men også startskuddet på en ny bydel. Den gamle landsby Lisbjerg er en forstad til Århus, som kommunen har langsigtede planer for. Den nye del af Lisbjerg beliggende på et stort bakkedrag forventes at få op mod 20.000 nye borgere i løbet af en årrække. Skolens rolle bliver et knudepunkt for byudviklingen og byens samlingssted. Det vil sige kulturhus, bibliotek, sportshal og meget andet. Århus Kommune udskrev i 2006 konkurrencen, der omfattede både en skole og en byplan for den fremtidige bydel. Det vindende projekt fra tegnestuen Kjaer & Richter i Århus var ifølge dommerne meget overbevisende i koblingen mellem by og landskab og skolen som landmark i den nye by. En skole der vil markere sig både arkitektonisk og skolefagligt. Organiseringen af skolen er bygget op omkring 3 inddelinger af årgangene, der er tilpasset elevernes alder og niveau. Hver gruppe har en række hjemmerum, som udgør det velkendte og trygge sted i den ellers meget åbne og fleksible skole. Her er arkitekturen enhedsskabende og integrerende i forhold til det store fællesskab og tværfaglige miljø.

Præcise skalaforhold

Skolen er placeret i et skrånende landskab, på kanten af den kommende by, med markante volumener, der træder frem i forskudte linier og derved skaber nogle interessante rum både i menneskelig og landskabelig skala. En arkitektonisk styrke, der giver oplevelsen af byggeriet som både en enkel helhed og et rumligt, varieret sted. De enkelte volumener er orienteret i forhold til de planlagte gadeforløb i byen omkring skolen, fx er multihallen placeret sammen med bytorvet. Bygningerne med hjemme- og vidensområde for indskoling og mellemtrin er placeret mod byens mere stilfærdige gader og grønne kilder. Skoletorvet centralt i skolen samler fløjenes retninger og byder på et spændende og funktionelt rum, der giver skolen en indre identitet og fælles rumlighed. Igen er der fint differentieret mellem den rumlige skala i det trygge hjemmeområde og det komplekse fællesområde, som skoletorvet udgør. Der er i projektet lagt stor vægt på kontakten mellem skolen og det omgivende miljø. Det er naturligt et hus med mange indgange og udgange. Aktiviteter og leg uden døre er en integreret del af de pædagogiske rammer for skolen. Fra mange af skolens lokaler er der også udsigt over landskabet eller de nærliggende grønne områder. Åbenhed og luftighed præger også skolen indvendigt, hvor der er mange glaspartier og højt til loftet.

De bedste rammer for børnene

Frisk luft fremmer indlæringen og det er taget helt bogstaveligt på Lisbjergskolen, hvor der fra projektet start har været arbejdet med et optimalt indeklima. Troldtekt ventilation er anvendt i undervisningsrum og mellemzoner i de meget fleksible rum. Derved oplever eleverne en effektiv luftudskiftning uden træk og uden støj. Et andet plus er en mere rolig og homogen loftsflade uden overflødige, forstyrrende elementer. Troldtekt ventilation er et system baseret på lavimpulsindblæsning, hvor der sker en rolig luftstrømning fra ventilationsloftet til opholdsrummet gennem aktive ventilationsplader. Mellem 10 og 20% af loftsarealet er diffusionsåbent (aktivt). Troldtekt ventilation er meget velegnet til undervisningslokaler og kontorer og kan nøje tilpasses efter den rumlige situation. Her er valgt lys Troldtekt i fin struktur, og dermed er der sikret en god akustik i undervisningslokalerne. Troldtektpladerne, der er indeklimamærkede efter Dansk Indeklima Mærknings prøvningsstandarder, er også anvendt som loftsplade i multisalen i hvidmalet og på den øverste del af væggene i lys. Det meget højloftede rum har dermed også fået reduceret efterklangstiden. Hos Troldtekt arbejder Kent Vium Pedersen, der har mange års erfaring med netop systemet bag Troldtekt ventilation. Han fortæller: Systemet med Troldtekt ventilation har efterhånden været på banen nogle år. De første projekter ligger tilbage omkring år 2000, og et stigende antal "gengangere" blandt vores kunder såvel til skole- som til kontorprojekter, er den bedste indikator for tilfredshed med systemet.

Fleksible undervisningsrammer

Hjemmeområderne for henholdsvis indskoling, mellemtrin og overbygning fungerer på en gang som en åben struktur og en defineret ramme, hvor undervisningen kan tilrettelægges på mange måder. For eksempel kan områderne udvides til også at rumme fag- og værkstedsfaciliteter under et tema eller projekt. Trappen er også tænkt som et aktivt undervisningssted. Bærende facader gør indretningen af hjemmeområderne nemme at variere rumligt, hvis fremtiden skulle gøre det aktuelt. De fleste facader er beklædt med en usædvanlig spændende blå plade, der med sin metalliske overflade changerer hvis man bevæger sig, og korresponderer smukt med himlens blå. Facaden kan altså opleves næsten camouflerende i landskabet men også som et stærkt, skulpturelt vartegn for den kommende by. Lisbjergskolen spiller mange roller indadtil og udadtil,og de vil kun vokse med de nye elever og Lisbjergborgere.