Nibe Skole

Med nye overflader, ventilation og en tilbygning er Nibe skoles indskoling blevet opdateret til nutidens krav angående indeklima og undervisningsformer

Troldtekt Nibe School
Foto: Martin Tørsleff

I Nibe udenfor Aalborg er byens eneste skole igen blevet udvidet og imødekommer derved det stigende børnetal i byen. Mange aalborgensere søger til den fine, lille by ved Limfjorden, med kun 20 km til Aalborg. Skolen med sin nuværende placering er fra først i halvtredserne, men har undergået lige så mange ombygninger som der har været skolelove udover at følge samfundets udvikling og forventninger til skolen. Tegnestuen Christensen & Rottbøll A/S fra Aalborg har tegnet de seneste 3 ombygninger, der bl.a. omfatter mediatek, folkebibliotek og ny indskoling. Tegnestuen har fint indpasset de nye bygningsdele, som samtidigt har fået deres egen tidssvarende identitet, ikke mindst ved brugen af Troldtekt  på lofterne.

Fordoblingen af fløjen fra 52

Opgaven med indskolingen var en meget bunden opgave for tegnestuen, fordi det både var en om- og tilbygning. Den såkaldte 52’er fløj, som er det oprindelige byggeår er fordoblet ved at man nu har undervisningslokaler på begge sider af gangen. Den eksisterende fløj ligger ud til den store skolegård og svarer til den modstående fløj, der er dog renoveret med bl.a. nye vinduer og døre. Det stigende behov for undervisningslokaler var oplagt at udfylde ved at bygge på denne smalle fløj. Indvendigt oplever man nu 52 fløjen som ny og moderne i sin indretning, men det har ikke været let at skulle udvide med en bunden loftshøjde fra 52, når ventilation er et uomgængeligt krav i nye skoler.

Nye lofter i gamle lokaler

Den centrale gangzone har et hvælvet loft for at optimere loftshøjden, samtidigt med at ventilationskanalerne skjules i siderne. I undervisningslokalerne mod skolegården er der Troldtekt Ventilation med Troldtekt lofter i natur. Loftet er fortandet fra gangen til vinduet. Derved er loftet sænket mindst muligt og mest muligt dagslys kan komme eleverne til gode. Loftet opleves som rolige flader, der flyder sammen. Belysningen er indbyggede, cirkulære downlights, der er passende fordelt over loftspladerne. Ventilationen er derimod helt skjult, idet frisk luft strømmer igennem udvalgte Troldtektplader, hvorved luftstrømmen fordeles bedre i rummet og ikke opleves som generende træk.  Troldtekt Ventilation er også støjsvag, hvilken naturligvis giver en bedre koncentrationsevne for skolebørn i det her tilfælde. At lofterne er Troldtektplader betyder også at akustikken er forbedret i forhold til de eksisterende klasselokaler. Den dæmpede lyd gør det nemmere at arbejde individuelt og i grupper i samme lokale.

Fleksibel indskoling

Den nye fløj er opdelt i 4 afsnit, 2 på hver etage.  En overskuelig organisation, der er velegnet for de små børn. Indenfor de enkelte afsnit er der til gengæld meget fleksibelt med åbenhed mellem rummene, foldedøre og plads til alternativ undervisning individuelt eller i grupper. I netop den aldersgruppe er det også mere lege-præget undervisning der skal være rum til. På Nibe skole er der rullende skolestart, hvilket også stiller krav til fleksible rum. I de fleksible lokaler mod vest er der også gjort meget ud af rumhøjde, dagslys og akustik. På første sal er der tilføjet en mobilvæg mellem flere rum, så det er muligt at samle indskolingen på et sted.

Troldtekt på nye måder

En tilbygning fra 2002 til Nibe skole er skoletorvet med mediatek. Skoletorvet er et åbent område, der knytter sig til den ældre del af skolen. Her er kantine for eleverne og  en lav siddetrappe i  rummets længde i smuk mahogny. Trappen adskiller skoletorv og mediatek og udover at være  velegnet til at sidde på, er her plads til at samle skolens elever til arrangementer.  Her kan undervisning, der ikke er traditionel klasseundervisning foregå, ligesom det tilhørende mediatek er bygget med det formål. Udover bibliotek er der pc’er og AV udstyr til undervisning. I mediateket er der også anvendt Troldtektlofter med det formål at dæmpe støjen i det i højloftede rum. Troldtektens naturfarve giver også en varme og svarer til den rustikke arkitektur. I en gangzone er Troldtekten monteret i et mønster, så der opstår en tredimensionel virkning.  I selve mediateket er monteret utraditionelt på klink, hvilket også giver en spændende effekt.