Nordbyskolen

I et nyt villakvarter i udkanten af Nykøbing Falster udgør den nye Nordbyskole et samlingspunkt for bydelen. Med skolens hvide, horisontale arkitektur, udgør bygningen også et visuelt centrum i det delvist åbne landskab. Omkring skolen er indhegningen minimal og skolens ude-områder med legeplads og øvrige opholdsarealer glider sammen med det omkringliggende stisystem.

Troldtekt Nordbyskolen
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, arkitekt MAA

Den nye skole er struktureret i 3 bygningskroppe, der alle hægter sig på et stort fællesområde midt i skolen. Denne opdeling giver nogle fine ude-rum, der derved naturligt bliver særskilte afsnit for leg, læring og ophold. Holscher Arkitekter A/S har tegnet en meget fin landskabsplan for skolen, hvor der er opstået et miljø, der dels er smukt at se på og som kan lære børnene noget om naturen i et bio-top miljø.

Overskuelig struktur

Den klare struktur giver også en fin overskuelighed for brugere af skolen.  Underetagen rummer indskolingen i en fløj for sig, hvor undervisningslokalerne ligger omkring et centralt, åbent område for leg og undervisning i mindre grupper. På underetagen er der også en række faglokaler og administration nær indgangen, mens gymnastiksalen og musik er i den 3. fløj længst fra indgangen.  Denne fordeling af lokalerne gør det nemt at anvende fx formningslokalerne udenfor skoleskemaet.

De ældre børn opdelt i mellemtrin og udskolingen har tilsvarende hvert deres afsnit, hvor den differentierede undervisning kommer tydeligt til udtryk i arkitekturen. På overetagen er der desuden placeret et stort pædagogisk service center.  Undervisningsafsnittene til de 3 aldersgrupper giver specifikke rumlige forhold, svarende til børnenes behov og undervisningsniveau. Den differentierede undervisning er på Nordbyskolen udtrykt i en stor udstrækning af fleksible arealer, der egner sig til gruppearbejde og andre typer undervisning end den gængse tavleundervisning. Fællesrummene er indrettet med forskellige lette møbler for at inddele rummet i forskellige zoner. SFO er integreret i hjemområderne og bærer derfor også præg af leg og hygge efter skoletid.

Centralt fællesrum med opholdszoner

De åbne områder og den flerartede brug af rummene kræver en god akustisk dæmpning. Til hele skolen er der valgt Troldtekt loftsplader i lys natur med fasede kanter.  Dermed er der sikret et behageligt indemiljø, hvor eleverne kan arbejde selvstændigt i samme rum som en mindre gruppe arbejder eller undervises, uden at blive forstyrret. Nordbyskolens store, åbne fællesområde er et meget flot rumforløb, hvor færdslen på kryds og tværs illustrerer funktionen som banegårdshal. Trapper på kryds og tværs og dobbelt rumhøjde med ovenlys giver stedet en tiltrækningskraft for store og små. Samtidigt er det lykkedes at skabe mere fredelige zoner, med plads til arbejde eller undervisning for mindre grupper. Med niveauskift , tilføjede plateauer og siddetrapper er der samtidigt en variation i oplevelsen af rummet. 

De gennemgående Trodltekt lofter er også med til skabe en indre sammenhæng i skolen. Fra det komplekse, dobbelthøje fællesområde til hjemmeområdet og klasselokalet, faglokalet eller gymnastiksalen. Tilsvarende har skolens ydre en gennemgående hvid facadepuds, der giver en horisontal ro uafhængigt af bygningens møde med terrænet.  Den hvide linie går igen indenfor, men suppleret med en del træ på værn og trin og de naturfarvede Troldtekt lofter opstår en god balance i materialevalget. Samtidigt er det fint lykkedes at tilføje en del farve på vægge og gulve, der giver en særlig identitet og varme til skolen.  Farverne og naturmaterialerne er også med til opveje den robusthed, der kræves af skolebyggeri, som ofte betyder glatte, rengøringsvenlige overflader.