Nørre Aaby Skole

Friis & Moltke har tegnet den nye tilbygning til Nørre Aaby skole, der hermed har fået et nyt ansigt udadtil. En bygning, der rummer mange funktioner og som orienterer sig både mod den eksisterende skole og skolegården.

Troldtekt Nørre Åby School
Foto: Tommy Kosior, Troldtekt A/S

Nørre Aaby skole er én blandt mange skoler opført i 60’erne som standardsystemer i betonelementer. På skolen går der ca. 400 børn fra 0. - 10. årgang. Som mange andre skoler gennemgår Nørre Aaby Skole i tiden en større om- og udbygning for herved at kunne opfylde kravene til en moderne skole.

Friis & Moltke har i udviklingsplanen foreslået placeringen af et pædagogisk servicecenter, bibliotek, mediatek sammen med administration og personalefaciliteter i en selvstændig bygning placeret i skolegården.

Tilbygningen kobler sig på den eksisterende skole med en overdækket gangforbindelse. Mange elever bruger den nye bygning efter skole til lektielæsning, arbejde på pc eller nettet. Bygningen åbner sig mod skolegården, der med nybygningen har fået en “plint” i betonfliser omkring en udendørs scene. Med den nye bygning er skolegården således blevet vitaliseret og danner ramme for nye typer arrangementer.

Beton møder glas

Det nye bibliotek/administration er enkelt struktureret med en bærende krop i beton og en let glasfacade mod nord, - skolegården. I følge arkitekt Kim H. Thorsell har man i projektet brugt beton som reference til den oprindelige 60’er skole, og som reference til mange tidligere Friis & Moltke bygninger fra samme periode. Betonelementerne er fremstillet med en smuk, klassisk træforskalling, inde og ude, der på en gang virker rustik og forfinet. Samtidigt er elementerne med til at tegne husets stramme arkitektur. Husets glasfacade mod skolegården er uafhængig af den bærende konstruktion og kendetegnes ved en variation mellem faste glaspartier og farvede, gående partier. Farverne er inspireret af et værk af kunstneren Emil Gregersen, som har optrådt i mange af Friis & Moltkes tidlige byggerier.

Indvendigt har arkitekterne opnået store, klare rummeligheder, trods de mange funktioner bygningen huser. Et stort trappemøbel binder etagerne sammen og skaber et rum i rummet, hvor man kan sidde til foredrag og andre oplæg, arbejde i grupper eller læse sin bog i fred.

Rummeligheden forstærkes af ovenlys over trapperummet. Materialerne er udover glas og beton, asketræ på gulvet, lampen Owen designet af Cubo, birkefinér med akustikregulering på trappens sider, samt Troldtekt i lofterne.

Et stort, velfungerende rum

På spørgsmålet om intentionerne bag byggeriet fortæller arkitekt Kim H. Thorsell fra tegnestuen Friis & Moltke: “Huset skal fremstå på én gang selvstændigt og udadvendt og samtidigt have et slægtskab med resten af skolen, men lige så betydningsfuldt er det, at det store rum fungerer i flere sammenhænge”. Bygningen rummer i underetagen bibliotek, mediatek, lektiehjørne, højtlæsningskrog og siddetrappen, der gør det til et multirum. “Et sådant sted kræver en god akustik og en effektiv og behagelig ventilation, som vi har tænkt ind i projektet fra start”.

Et tidligt samarbejde mellem tegnestuen, ingeniører fra OBH-gruppen og Troldtekt A/S udmøntede sig i en samlet løsning af akustik, ventilation og lyd. I Troldtekt loftsplader er der indbygget Troldtekt højttalere, der er skjult og integreret i loftsfladen. “ Idéen var at holde loftet fri af forstyrrende elementer som ventilationsåbninger og højttalere. Her er 8 højttalere + 2 subwoofere skjult, der fungerer i 2 uafhængige zoner, hvorved rummet kan udnyttes maksimalt.

Et teknologisk loftsystem

Troldtekt pladerne som loftsbeklædning har været løsningen på flere fronter. Ikke alene er højttalerne skjult i loftsfladen - det er ventilationen også. Det er Troldtekt ventilation, hvor frisk luft trænger ned i rummet gennem de aktive ventilationsplader, og den “brugte” luft trækker op og ud af tagvinduerne i det dobbelthøje rum over trappen. Dette system betyder, at et egentligt ventilationsrum er overflødigt, og at mekanikken i stedet kan skjules på overetagen i husets “ryg”.

Nye erfaringer med Troldtekt

Friis & Moltke er kendt for sin brug af Troldtekt, særligt i skolebyggeri. Samarbejdet med Troldtekt tidligt i processen har haft en positiv indflydelse på arkitekturen. Rummet holdes enkelt ved at skjule teknikken og luftens vandring fra pladerne og til udluftningen i taget er naturligvis også en del af hovedtanken bag husets form.

Kim H. Thorsell understreger vigtigheden af at rummet på en gang fungerer funktionelt og kan bevare sin åbenhed. “ Det har også været en prioritering at rummets store møbel, siddetrappen ikke også skulle fungere som flugttrappe. Derfor er der i gavlene to udvendige ståltrapper som erstatning. De er indefra skjult af betonskiver, der samtidigt afstiver hovedkonstruktionen”, siger han. Til spørgsmålet om målinger af den faktiske akustik, svarer han: “ Det var ikke nødvendigt, akustikken fungerer perfekt”. Et faktum skolens brugere kan bekræfte.

Sammenhæng

Den røde tråd i Friis & Moltkes arkitektur er kort sagt åbne, kontinuerlige rum med en synlig og enkel konstruktion. Sans for materialesammensætninger, farver og stoflighed. Arkitektonisk bearbejdning af husets funktion og brug. Et overblik man ser resultatet af på Nørre Aaby skole.

Når man træder ind i skolens nye tilbygning fornemmer man straks, at det er et aktivt sted. De mange bogreoler og læsehjørner giver indtryk af et sted for ro og fordybelse og dog fungerer det også som mødested efter skole og en tur på nettet. Man får indtryk af en arkitektur, der kan favne mange forventninger og skabe en helhed. Det er imponerende hvorledes de mange funktioner, inde som ude er blevet indpasset i projektet og man fornemmer, at det er et levende sted, - skolens nye hjerte.