Nørrebro Park Skole

Resultatet er ikke til at tage fejl af,- en helt ny skole på Nørrebro, hvor der er skabt en fantastisk sammenhæng mellem nyt og gammelt ved brug af gennemgående materialer og masser af farver.

Troldtekt Nørrebro Park School
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect MAA

Tæt på et grønt område med adresse på Jagtvej ligger den nye Nørrebro Park Skole, der er en sammenlægning af Havremarkens skole og Jagtvejens Skole. Skolen er struktureret i 3 bygninger til henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. Indskolingen er samlet i skolebygningen fra 1888, mens mellemtrinet, fritidshjem pædagogisk servicecenter og administration er placeret i en bygning fra 1975. Begge bygninger er gennemrenoveret fra kælder til kvist og den yngste af bygningerne er netop taget i brug. Til udskolingen, faglokaler, gymnastiksal og skolebod / lounge er der opført en ny 3 etagers bygning på 2300 kvm, der afslutter "skolekaréen" mod gaden. Den nye bygning er på en gang en ny og moderne bygning der samtidigt passer i skala og materialer til særligt den ældste bygning fra 1888. Som ønsket er skolen nu klart disponeret, hvor klasserne både kan undervises enkeltvis eller mere fleksibelt i årgange.

Vigtig sammenhæng

Skolens struktur er naturlig opdelt i de tre bygninger med hver deres arkitektur og funktioner. Bygningerne ligger tæt på hinanden og giver en samhørighed, men det er indenfor i bygningerne man oplever Nørrebro Park Skole som en sammenhængende skole med en identitet bygget på design og valg af materialer, farver og rumlighed. Arkitekturen og design af inventar skaber den overordnede helhed, mens brugen af i sær farver differentierer brugen af rummene, således at fx linoleumsgulvene er i dæmpede farver i klasselokalerne og gulvene i fællesarealerne er mere sprælske i farvevalget. Troldtekt er anvendt som et meget gennemgående materiale på hele skolen, det vil sige i både de renoverede bygninger og i den nye bygning. Troldtekten sikrer en god akustik i rummene,- såvel klasselokaler som gangarealer og gymnastiksalen. Samtidig tilfører pladerne, der fremstilles af træ og cement, en stoflighed og karakter til skolens lokaler. Arkitekt Ann Kristin Kier fra NOVA5 arkitekter har været i hele processen fra de overordnede linier til den enkelte detaljer. Hun fortæller, at materialiteten har været vigtig for Nørrebro Park Skole. Netop fordi skolen består af 3 meget forskellige bygninger er oplevelsen af det indre, herunder stofligheden, vigtig. Arkitektfirmaet har stor erfaring med at renovere og tegne nye skoler, men også energirenovering er blevet en typisk opgave for NOVA5.

Sanser

Særligt i den nye bygning, med udskolingen, er materialiteten til at få øje på. Udefra oplever man den nye bygnings teglfacader som meget smukke i en enkel og indbydende arkitektur. Indenfor møder rå betonvægge træpaneler, Troldtekt lofter og store glaspartier. Det hele er fint forbundet med den elegante brug af farver. Byggeriet/renoveringens kunstpulje er anvendt på farvesætning, som billedkunstner Malene Bach har stået bag. Til de "bløde" farver i Troldtekt, beton og træ er tilsat mere markante farver på træpanelerne. Træpanelerne er designet af tegnestuen og er tilpasset behovet for akustisk regulering, hvilket særligt gælder gangarealerne og fx musiklokalet. Dette rum har fået en særlig stærk identitet via træpanelerne, der er udformet i sildebensmønster og i smukke, changerende farver. Andre rum har tilsvarende fået en selvstændighed med fx farvede skabslåger og store ovenlys eller opgangen med stærke farvefelter på væggene. Bygningen fra 1888 huser indskolingen og er mere traditionelt indrettet med en ganglinie gennem bygningen på hver etage. Ud for hver klasselokaler har børnene et garderobeområde og et tilhørende fleksibelt område til leg og læring. Også i disse rum er Troldtekt flot suppleret med træpaneler med lydabsorberende materiale bag, men brugen af farver er knap så udtalt. Til gengæld er trapperne belagt med farvestrålende linoleum, der giver rummene et kendetegn. Alle tre bygninger har en gennemgående farvesætning af billedkunstner Malene Bach, så det på en gang giver sammenhæng til de øvrige bygninger og giver huset sit eget præg. Udearealerne, der yderligere knytte bygningerne sammen, bliver færdiggjort i foråret 2012.