Københavns Pædagogseminarium

Den nybyggede del af Københavns Pædagogseminarium spiller godt sammen med hovedbygningen fra 1907. Beton giver et råt look, mens Troldtekt i forskellige farver tilfører liv og identitet i akustisk gode rammer.

Troldtekt Copenhagen Teacher's College
Foto: Thomas Mølvig, arkitekt MAA

Der er gået godt hundrede år mellem byggeriet af Københavns Pædagogseminariums hovedbygning og den helt nye fløj, som rummer undervisning i musiske fag. Men selv om de to er forskellige som dag og nat, spiller de godt sammen omkring det indre gårdrum. Nyt og gammelt fremhæver hinanden, og der hersker et tydeligt hierarki, hvor den charmerende gule hovedbygning – oprindeligt en herskabsvilla – dominerer i kraft af sin tyngde, højde og rige detaljering.

Formsprog i moderne toner

Indgangen fra Strandvejen leder ind i anlægget, hvor den indre gårdhave åbner sig og fungerer som adgang til de forskellige afsnit. Den nybyggede del tager afsæt i arkitekt Carl Brummers imposante villa. Klassisk stramhed er omsat til klart modernistisk formsprog, men med elementer fra hovedbygningen. En lang facade i råglas slår tonen an og er nøje komponeret med et bredt indgangsmotiv og enkelte vinduespartier, der træder frem på udvalgte steder.

Attraktiv gård og skæve vinkler

Ud over den store undervisningsfløj består nybyggeriet af en mindre cirkulær pavillon til samvær og fest. Selve fløjen er i tre etager, hvoraf det nederste niveau er delvist nedgravet. Planen er trapezformet, hvilket giver de indre rum karakter og skæve vinkler. Auditorium, sal, dramalokale og øvelokale for musik forbindes i et dynamisk rumforløb, hvor øverste og nederste etage fletter sammen med indgangsniveauet.

Grove plader i flere farver

– Hovedtanken var at skabe et hus med en værkstedsatmosfære – en kreativ legeplads for studerende og undervisere. Det afspejler sig i den rå betonstruktur og de industrielle materialer. Dertil kommer stærke farver på udvalgte flader, som er med til at give de enkelte rum liv og identitet, siger Bo Frederiksen fra Frederiksen­Architects.
– På grund af de skærpede krav for både lyddæmpning og akustikregulering i det nye musiske hus, har vi i lofterne iscenesat grove plader i træbeton. Troldtekt pladerne er blevet indfarvet i forskellige farver, hvoraf nogle er meget markante og andre mere neutrale.