Fokus på bæredygtighed og sund læring

Roskilde Katedralskole summer af liv og aktivitet med sine godt 1.250 elever og 150 ansatte. Faktisk er det et af Danmarks mest populære gymnasier målt på antallet af unge, som vælger det som første prioritet til deres stx-uddannelse.

Troldtekt, Roskilde Chatedral school
Foto: Thomas Mølvig, architect MAA

Succes forpligter, og derfor er Roskilde Katedralskole i færd med at gennemføre en femårig opdatering af ­bygningerne, der oprindeligt er opført i 1969. Ud over en nyopført multihal er der udført en renovering og ­udbygning af kantinen, så den kan rumme alle eleverne. Desuden er der opført et nyt afsnit med fire undervisningsrum.

Lys, lyd og luft

Når så mange mennesker samles i en hektisk hverdag, er dagslys, indeklima og akustik afgørende. I såvel ­kantine som i de nye undervisningsrum er der ­anvendt gråmalet Troldtekt med integreret ventilation. 

Arkitekt MAA Mads Stenbæk Jakobsen, partner i Sweco Architects, siger om valget af Troldtekt:

– Loftet er primært valgt for sine akustiske egen­skaber. Læringsformer ændrer sig løbende, og der er et stadigt større fokus på undervisning uden for klasserne. Kravene til fællesrum og fleksible rum vokser, og ­særligt akustikken er i fokus. Det var ­vores ønske så vidt muligt at holde loftfladen fri for ­installationer. Ventilationsprincippet er opbygget, så der indblæses i aktive felter i ­lofterne, uden at det er synligt i rummet. Loftpladerne fremstår ærlige og rene og udgør en rolig sammen­bindende flade.

Roskilde Katedralskole arbejder aktivt med miljø og ­bæredygtighed i undervisningen og har modtaget ­Friluftsrådets grønne flag på grund af skolens arbejde.